Maks tre skip om gangen

KRONIKK: Slik dagens cruisetrafikk er rigget står vi i fare for å utradere cruisenæringens viktigste produkt, naturen.

Av Jone Laursen, fraksjonsleder Ap, kommunalstyret for miljø og utvikling

Stavanger er i dag milevis fra å nå sine egne klimamål, som er å redusere klimagassutslippet med 20 prosent, 85.000 tonn CO2, innen 2020.  

Resultatet så langt viser at utslippene er blitt redusert med cirka 20.000 tonn CO2 siden 2010. Det tilsvarer syv prosent. Når vi vet at utslipp fra cruiseskip ikke er med i dette regnestykket, er det grunn til å anta at utslippet i Stavanger har økt siden 2010. Nå er det på tide med en realitetsorientering når det gjelder konsekvensene av cruisenæringen, og spørre oss selv hva vi egentlig vil.

Vi trenger ikke å se lenger enn til Bergen for å se en by som har inntatt et langt mer ambisiøst standpunkt til både klimaspørsmålet og håndteringen av cruiseturismen. Med mål om å være nesten fossilfri innen 2030 og en bredt forankret strategi for en bærekraftig cruisenæring ligger Bergen et hestehode foran Stavanger, som igjen vises på resultatene. Skal Stavanger lykkes i nå sine klimamål må også vi ha en tydelig og miljøbevisst cruisestrategi som setter krav til cruisenæringen og tydeliggjør prioriteringer mellom kortsiktig inntjening og langsiktig forurensing.

Landstrøm er for så vidt et viktig tiltak for å redusere utslipp fra cruiseskipene, og flere av de større cruiserederiene er positive til en slik løsning – gitt at skipene deres har teknologi som kan benytte seg av landstrøm.

Utfordringene i dag er at etablering av landstrøm er dyrt, pluss at det vil kun gjelde for skip som ligger i havn, ikke under overfart. En nylig beregning har estimert etableringen av landstrøm i Stavanger til å koste opp mot 101 millioner kroner. Er det da skattebetalerne i Stavanger som skal ta regningen for en løsning som gir oss flytende boligblokker i Vågen og kø-turisme i Stavanger sentrum? Samtidig skjer det mye spennende på teknologisiden. Her bør Stavanger være enda mer på hugget for å få det lokale næringsliv med på laget for nye strømløsninger som kan tjene både offentlige og private behov.

Stavanger Arbeiderparti mener at vi først av alt må plassere skipene i Bjergsted, og i tillegg vurdere å innføre et tak på cruiseanløp på maksimalt tre skip, slik Bergen nå foreslår. Vi mener også at Stavanger bør gjøre som New Zealand, og innføre turistskatt i form av passasjeravgift for å finansiere nødvendige tiltak som etablering av landstrøm og håndtering av utslipp. På denne måten vil turistene selv finansiere de nødvendige miljøtiltakene som verner om destinasjonene de skal besøke.

En passasjeravgift på 1 euro per passasjer vil gi betydelige tilskudd til finansiering av landstrøm og andre nødvendige miljøtiltak. Destinasjonenes ønske om å ta vare på miljøet og naturen er et viktig signal til cruiseturistene og alle andre turister.

Stavanger kommune må stille tydelige krav om at cruiseskip som anløper Stavanger skal kunne dokumentere miljøvennlig utslipp og avfallshåndtering. For så lenge det ikke stilles krav til rederiene vil det heller ikke skje noe.

Mange av dagens cruiseskip er produsert før årtusenskiftet, og har ikke tilstrekkelig teknologi for å møte kravene til miljøvennlig cruisedrift. Vi trenger skip med betydelige teknologiske og mekaniske modifikasjoner, og som vil tillate at både hotelldrift i havn og overfart er basert på strøm og biogass eller hydrogen.

Utskifting av skip vil ta tid i et ellers tunggrodd system, så fram til vi har på plass cruiseskip som evner å drive miljøvennlig, må kanskje både vi og cruisenæringen ta innover oss at det i en periode kan bli færre cruiseskip som et resultat av våre bevisste valg for å verne om cruiseturismens viktigste salgsprodukt, nemlig naturen.

Hvordan vi skal rigge cruisetrafikken i framtiden vil bli vårt felles valg mellom inntekter og miljø. Velger vi ikke det siste har vi uansett tapt på lang sikt.