Maks halv fotballsesong

Rogaland Fotballkrets har besluttet at det på seniornivå blir gjennomført kun enkel serie i fotballsesongen 2020. Nær sagt alle kamper er utsatt til høsten.

Følg RA Sporten på Facebook!

Det skriver kretsen i en nyhetsmelding på sine nettsider.

Beslutningen har sammenheng med at helsemyndighetene nylig gjorde det klart at all idrett som ikke kan ivareta kravet om to meters avstand mellom utøverne tidligst kan gjenopptas 15. juni.

LES OGSÅ: Tærer på motivasjonen i lokalfotballen

«Det betyr at for NFF Rogalands serier blir det først oppstart etter sommerferien, med et mulig unntak for de få avdelingene der høstkamper er berammet til andre halvdel av juni», skriver kretsen.

Både på ungdoms- og seniornivå blir det dermed spilt kun enkel serie. Målet oppgis å være oppstart i august.

LES OGSÅ: Kretsen forbereder alle scenarioer

Den løsningen medfører samtidig enkelte ulemper. Blant annet kan lagene få ulikt antall hjemme- og bortekamper.

«Selv med enkel serie vil opp- og nedrykk, samt eventuelle kvalifiseringskamper, gjennomføres som bestemt i breddereglement og i NFF Rogalands styrevedtatte reglement for opp- og nedrykk i 2020», opplyser kretsen.

LES OGSÅ: Nå gjenstår kun det siste steget for Halgunset

Den erkjenner samtidig at det ikke på noen måte er sikkert at man kommer i gang i august heller.

«Skulle det gå så galt at vi ikke kommer i gang i august heller, skal vi komme tilbake med fyldig informasjon om høsten i god tid», heter det i uttalelsen.

Kretsen arrangerer aldersbestemte serier, i tillegg til seniorfotball mellom 4. divisjon og 7. divisjon.

LES OGSÅ: Vurderer halv serie