Magnhild Meltveit Kleppa legger fram sine kommuneråd. Foto: Roy Storvik

Magnhild ville ikke gi Forus-råd

Fylkesmannen tok for seg Forus i tirsdagens kommunerunde. Stavanger-politikere spør seg hva hun egentlig vil.

Næringsdrivende og andre Forus-aktører har etterlyst felles plangrep i næringsområdet med rundt 45.000 arbeidsplasser.

«Det har vore relativt store utfordringar knytt til samla planlegging av dette området, og kommunegrensene har komplisert forvaltinga av området», fastslår Fylkesmannen selv, og viser for eksempel til vansker med felles politikk for lokalisering av næring, med påfølgende trafikkproblemer, eller «transportutfordringer», som det heter i Fylkesmann-terminologi.

– Nødvendig

Stavanger Høyres gruppeleder John Peter Hernes registrerer at Fylkesmannen ikke gir klare Forus-råd.

– Jeg oppfatter at Kleppa er tydelig på at det er nødvendig å se på grensejusteringer på Forus, men jeg er veldig nysgjerrig på hvordan hun eventuelt vil at det skal skje, sier Hernes.

Han peker på at Forus-arealene er svært økonomisk betydningsfulle for eierkommunene.

– Stavanger, Sandnes og Sola kunne nok alle tenkt seg en større del av Forus-området, og det er neppe noen som ønsker å gi fra seg noe, sier Hernes.

Han regner med at Fylkesmannens konklusjoner vil veie tungt i Oslo.

– Vi skal ha respekt for prosessene og folkeavstemningene, og det er nok for politisk problematisk og dermed uaktuelt for regjeringen og Stortinget å slå for eksempel Stavanger og Sandnes sammen mot viljen til en så stor kommune som Sandnes, sier Hernes.

Randaberg

Han er mer spent på hva som nord for dagens Stavanger.

– Det er ikke gitt at Randaberg forblir egen kommune i framtiden. Fylkesmannen peker på at det er naturlig å se på blant annet Randaberg som en del av et større Stavanger. Randabergs befolkning har heller ikke stemt over Stavanger-alternativet, bare Utstein-alternativet (Randaberg + Rennesøy + Finnøy + Kvitsøy), sier Hernes i påvente av behandlingen i regjeringen og Stortinget.

Håper på Oslo

Christian Wedler håper regjeringen og Stortinget skjærer gjennom for å få en mer samlet forvaltning av Forus-området.

Christian Wedler, Frps gruppeleder i Stavanger, deler mange av Hernes’ vurderinger.

– Jeg registrerer at Fylkesmannen ser på behovet for grensejusteringer på Forus, for øvrig et tema jeg var blant de første som tok opp. Dette er noe jeg håper det lykkes å gjøre noe med i det videre arbeidet i regjeringen og Stortinget. Vi kan ikke ha en så komplisert styring av helheten i Norges viktigste næringsområde framover som vi har i dag, sier Wedler.

Han registrerer også fornøyd at Fylkesmannen ser det som naturlig i fortsettelsen å se på om ikke Sola, Randaberg og Kvitsøy også bør knyttes til det nye Stor-Stavanger (Stavanger, Rennesøy og Finnøy).

Vil se an

Fylkesmannen vil se på resultatet av kommunereformen før hun vil konkludere om Forus-grenser.

Magnhild Meltveit Kleppa opplyser at etaten fikk henvendelse om å ta opp grensejusteringer på Forus fra fem bedrifter for fem måneder siden.

– De ber om at vi ser på de kompliserende faktorene det er for næringslivet å ha tre ulike kommuner å forholde seg til. Derfor tilrår vi nå at dette blir et spørsmål som tas opp etter at den nye kommunestrukturen er på plass, sier Meltveit Kleppa til RA.

– Er ikke det å begynne i helt feil ende?

– Det går an å se det slik, men kommunene samarbeider allerede godt om Forus-området. Det er delte meninger kommunene mellom om hvor komplisert det er for næringsdrivende, og Sandnes, Sola og Randaberg arbeider nå med en kommunedelplan som skal gjøre det enklere å håndtere for eksempel nye utbygginger, sier fylkesmannen.

Knapp tid

Hun legger også vekt på at tiden var for knapp og temaet for omfattende til at Fylkesmannen som etat kunne konkludere før tidsfristene.

– Vi fikk innspillene så seint at det ikke var tid til å løfte dette opp på riktig nivå og til de ulike kommunene, blant annet på grunn av prosedyrene for inndelingslovene, sier Meltveit Kleppa.

Fylkesmannen peker på at Sandnes og Sola seg imellom ble enige om grensejusteringer i Skadberg-området, men at det vil være langt vanskeligere å komme fram til løsninger på Forus som kommunene ville kunne leve godt med.

– Forus-endringer vil ha stor betydning fra alt fra arealdisponeringer til inntekter for de ulike kommunene, sier Kleppa, som nå har sendt sine råd til Kommunaldepartementet, som i sin tur skal legge fram sitt forslag for Stortinget.