Cecilie Bjelland og Ap foreslo i torsdagens formannskapsmøte at Hermetikkfagskolen bør benyttes til studentformål. Både Hermetikkfagskolen og Hermetikklaboratoriet ble vedtatt solgt i høst. Flertallet av formannskapet støttet ordførerens forslag om å avvise forslaget.

Må se langt etter studentboliger i Hermetikken

Cecilie Bjelland (Ap) ønsker seg studentboliger i Hermetikkfagskolen. Det var hun og Stavanger Arbeiderparti, samt SV, alene om i torsdagens formannskapsmøte.

Aps gruppeleder var klar på at torsdagens interpellasjon ikke var et forsøk på å ta en omkamp om bruken av Hermetikkfagskolen. Ap har hele tiden ønsket seg et helsehus i lokalene, men har ikke kommet noen vei med forslaget. I høst ble både Hermetikkfagskolen og Hermetikklaboratoriet vedtatt solgt av flertallet av bystyrepolitikerne.

– Grunnen til at vi har tatt opp dette, er ikke for å ta en omkamp om Hermetikken. Helsehus blir det uansett ikke. Det som er vårt anliggende, er at det har kommet gode forslag om å bruke det til studentformål, sa Cecilie Bjelland under gårsdagens formannskapsmøte.

Ap-lederen ønsker å få utredet et forslag som har kommet etter initiativ fra innbyggereønsker. Hun er også åpen for å ta en debatt om hvorvidt studentboliger skal sentraliseres til Ullandhaug og campus, eller om det er hensiktsmessig å bygge flere studentboliger i sentrumsområdene.

– Ikke gjennomførbart

Ordfører Christine Sagen Helgø mente Bjellands forslag ikke lar seg gjennomføre økonomisk.

– 800.000 kroner per seng er øvre ramme for statstilskudd. Det er veldig vanskelig å se for seg at Hermetikkfagskolen kan rehabiliteres for den summen. Hvis det er mulig å få til et økonomisk gjennomførbart samarbeid med Studentsamskipnaden i Stavanger, kan jeg være med på forslaget, men både samskipnaden og studentorganisasjonen har sagt at de vil ha studentboliger på campus, sa Sagen Helgø.

Hun fikk følge av Per A. Thorbjørnsen (V) som mente at hvis studentene hadde ønsket å flytte inn i Hermetikken, hadde de allerede tatt kontakt.

– Signalene fra studentsamskipnaden er at dette ikke er et aktuelt område. Jeg er rimelig sikker på at vi skal klare å bygge flere studentboliger – også sentrumsnært. Men jeg tror ikke at dette er området, sa han.

Bjelland på sin side mente saken bar preg av passivitet.

– Vi kan ikke sitte og vente på at noen vil kjøpe bygget, sa hun.

Forslaget til Ap fikk kun fem stemmer, SV stemte også for, og falt.