Ståle Ringsjø får ikke tilrettelagt arbeidstida si. Nå har han pappapermisjon, men når han begynner i jobb i januar nå han starte arbeidsdagen klokka sju. Barnehagen åpner halv åtte.

Må følge i barnehagen, rekker ikke jobben

Clas Ohlson vil ikke hjelpe Ståle Ringsjø med å få hverdagen med levering i barnehagen til å gå opp. Det mener Handel og Kontor at arbeidsgiveren har plikt til.

 

Av Lene Svenning/HK-Nytt/ANB

På trappa hjemme på Hallingby i Buskerud står det ei grå barnevogn. Oppi ligger ett år gamle Teodor og sover formiddagslur. «Kom inn», hører vi fra babycallen i vogna når vi ringer på. Vi finner Ståle Ringsjø inne i stua, småbarnsfaren er i foreldrepermisjon.

Ringsjø har jobbet som butikkmedarbeider på Clas Ohlson på Hønefoss i drøye fem år. Han har, som kollegene sine, jobbet skift. Tidligvakter den ene uka, med start klokka 8, og seinvakter den andre uka. Det har passet fint, Ståle har hatt tid til å følge den eldste sønnen på tre år til barnehagen før arbeidstid uansett. Samboeren, som ofte begynner tidlig i den barnehagen hun jobber i, har hentet treåringen på ettermiddagen.

LES OGSÅ: – Fødsler gjør at flere kvinner velger bort jobben

Endret arbeidstidene

I oktober endret butikken arbeidstidene. Nå skal tidligvaktene begynne klokka 7. Årsaken er at ledelsen ønsker at all påfylling av varer skal være unnagjort før butikken åpner klokka 9. Det skal gi bedre service til kundene.

Men det passer dårlig for Ståle. Barnehagen åpner ikke før klokka halv åtte, og Ståle rekker ikke å være på jobb før nærmere åtte – det er tre mil mellom hjemmet og jobben.

Han har søkt om å få begynne klokka 8 som før og har vist til arbeidsmiljøloven som sier at arbeidstakere har rett til en fleksibel arbeidstid dersom det kan gjennomføres uten vesentlig ulempe for bedriften.

LES OGSÅ: Hun kan bli «årets verste stemme» i 2017

Bedriften sa nei

Ståle fikk avslag. Bedriften mener at samboeren hans må kunne følge sønnene til barnehagen den uka Ståle skal på tidligvakt. Men hun har allerede endret sin arbeidsplan for få den til å passe med Ståles tidligere skift, forteller han.

I det skriftlige avslaget foreslår butikksjefen også at Ståles datter på 18 år kan hjelpe til med å følge til barnehagen. Det fnyser butikkmedarbeideren av.

– Dattera mi bor hos mora si i Hønefoss. Mener de virkelig at hun skal kjøre moped tre mil én vei for å følge ungene i barnehagen, før hun tar mopeden tilbake og selv går på skolen, spør han hoderystende.

(Saken fortsetter under bildet)

Daniel Danbolt Staavi får redusert arbeidstid i en periode. Det er han fornøyd med.

Også for Ståles kollega Daniel Danbolt Staavi passet den nye arbeidstida dårlig. Han er nyskilt og alenepappa til en tiåring som begynner på skolen klokka kvart over åtte. Sønnen er for gammel til å få et skolefritidstilbud, og der familien bor, klaffer det ikke med skolebuss.

Dermed må Daniel kjøre sønnen til skolen, så han kan ikke være på jobb før klokka halv ni. Han kan heller ikke skyve på arbeidstida på ettermiddagen, for da må han hente sønnen på skolen.

Daniel søkte også arbeidsgiveren om en mer fleksibel arbeidstid, men fikk avslag.

LES OGSÅ: Ble møtt med «absurd» test på jobbintervjuet

Hjelp fra HK

Handel og Kontor (HK) har hjulpet de to kollegene på Clas Ohlson. Da de fikk avslag på søknadene om å få en mer fleksibel arbeidstid, innkalte HK bedriften og arbeidsgiverorganisasjonen Virke til et forhandlingsmøte. Det hjalp ikke for Ståle Ringsjøs del. Clas Ohlson står på sitt.

Nå skal Ståle og samboeren hans sette seg ned for å se på mulighetene på nytt. Kanskje kan samboeren be om at hennes vaktplan tilpasses Ståles skiftordning. Men hvorfor er det bare hennes arbeidsgiver og ikke hans som skal være fleksibel? Det forstår ikke Ståle.

– Det er ganske håpløst at de ikke skjønner at det er et problem å endre arbeidstida for oss som har unger, sier han til HK-Nytt.

Sendes til nemnda

Handel og Kontor har sendt Ringsjøs sak over til den såkalte tvisteløsningsnemnda. Det er den som avgjør når det er uenigheter i slike saker. HKs regionsekretær Marius Sveinung mener Ringsjø har retten på sin side.

Arbeidstakere har rett til fleksibel arbeidstid dersom det kan gjennomføres uten vesentlig ulempe for bedriften.

– Det er det denne konflikten dreier seg om. Vi mener den nye arbeidstida er en større ulempe for Ståle enn for bedriften, sier han til HK-Nytt.

Sveinung mener bedriften ikke har noe med å foreslå hvordan Ståle og familien skal organisere sin hverdag.

– Bedriftens styringsrett strekker seg ikke inn i hjemmet. Det er å gå for langt, og det er det arbeidsgiveren gjør her, sier han.

Fikk redusert arbeidstid

For Daniel Danbolt Staavi førte forhandlingsmøtet mellom HK og Virke fram. Denne gangen tilbød Clas Ohlson Daniel å redusere arbeidstida si, fra 100 til 70 prosent stilling, foreløpig fram til september. Det er han glad for. HK-medlemmet er imidlertid ikke fornøyd med at han blir tvunget til å si fra seg teamleder-stillingen sin.

– De sier at jeg ikke vil kunne instruere teamet mitt når jeg kommer senere på jobb. Men det er ikke noe problem, slik jeg ser det. Kollegene mine vet hva de skal gjøre; hente varer som er levert og fylle på i butikken. Er det noe spesielt, får jeg gitt beskjed om det. Og hvis noen er syke og jeg må kalle inn ekstrahjelp, kan jeg fikse det fra mobilen, sier han.

Det er ikke arbeidsgiveren enig i. Kommunikasjonsrådgiver Camilla Tully i Clas Ohlson vil ikke kommentere denne saken konkret, men skriver i en e-post til HK-Nytt at «teamledere fordeler daglige gjøremål, motiverer og inspirerer medarbeiderne i teamet. De er butikksjefens stedfortreder og har en særlig viktig rolle med stort ansvar. Derfor anser vi det som svært viktig at en av teamlederne er på plass i hele butikkens arbeidstid.»

Handel og Kontor krevde at Daniel Danbolt Staavi får tilbake teamleder-stillingen når han kommer tilbake i fullt arbeid. HK og Virke er nå enige om at han får det.

Ikke enkelt

Arbeidsgiveren ønsker heller ikke å kommentere Ståle Ringsjøs sak.

– Vi kan ikke diskutere enkeltsaker i pressen. På grunn av konkurransesituasjonen utvider vi åpningstidene mange steder. Da vil det hele tida være en balansegang mellom å ha nok folk på jobb og å tilrettelegge arbeidstida for de ansatte. Dette er en problemstilling som gjelder mange. Det er ikke alltid enkelt å få bemanningen til å gå opp når vi må ha folk på jobb i en lengre tidsperiode, sier Tully.

Marius Sveinung i HK mener denne saken er viktig for flere enn Ringsjø og Staavi.

– Vi får inn ganske mange saker som handler om tilrettelegging av arbeidstid, og vi regner med å få flere. Det er et økende press på at butikkansatte skal begynne tidligere på jobb. Det har blant annet med netthandel å gjøre, for varer må pakkes og sendes før butikkene åpner, sier han.

Sveinung mener det er prinsipielt viktig at tvisteløsningsnemnda ser på disse to sakene for å trekke opp en grense for hvor langt arbeidsgivernes styringsrett går. (ANB)

 

 

 

Dette sier loven

Paragraf 10–2. Arbeidstidsordninger

(3) Arbeidstaker har rett til fleksibel arbeidstid dersom dette kan gjennomføres uten vesentlig ulempe for virksomheten.

(4) Arbeidstaker som har fylt 62 år eller som av helsemessige, sosiale eller andre vektige velferdsgrunner har behov for det, har rett til å få redusert sin arbeids­tid dersom arbeidstidsreduksjonen kan gjennomføres uten vesentlig ulempe for virksomheten.

Kilde: Lov om arbeidsmiljø, arbeidstid og stillingsvern mv.

 

Dette sier tvisteløsningssnemda

* Tvisteløsningsnemnda er et eget forvaltningsorgan.

* Arbeidstilsynet fungerer som sekretariat for nemnda.

* Nemnda har et nøytralt medlem, et fra arbeidsgiversiden og et fra arbeidstakersiden.

Tvisteløsningsnemnda behandler tvister om rett til:

1. Fortrinnsrett til utvidet stilling for deltidsansatte

2. Deltidsansattes rett til stilling som tilsvarer faktisk arbeidstid

3. Redusert arbeidstid

4. Utdanningspermisjon

5. Permisjon i tilknytning til fødsel

6. Andre permisjoner etter arbeidsmiljølovens kap. 12

7. Fleksibel arbeidstid

8. Fritak fra nattarbeid

9. Fritak fra overtidsarbeid og merarbeid

* Både arbeidstaker og arbeidsgiver kan bringe en sak inn for nemnda. Saken må fremmes skriftlig og innenfor bestemte frister.

Kilde: Arbeidstilsynet