Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen (Frp) mener regjeringens forslag til budsjett står til en nier på skalaen. – Vi skulle gjerne gjort enda mer, og det er grunnen til at vi ikke får 10-eren. Vi må ha noe å strekke oss etter, sier han.

Lover penger til bussvei og kollektivsatsing

Selv om det ikke forelå noen garanti om penger til kollektivsatsingen i Stavanger i statsbudsjettet, sier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen (Frp) at det ikke er noen tvil om at de pengene kommer i form av en bymiljøavtale.

Da samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen (Frp) presenterte regjeringens forslag til statsbudsjett for 2016 på Universitetet i Stavanger (UiS) i går, var det uten garantier om penger for den kommende storsatsingen på kollektiv, vei og gange.

– Forutsetningen for at vi skal få lagt inn de pengene i budsjettet er at vi får på plass en bymiljøavtale med Stavanger-regionen. Det har vi ikke nå, og derfor ligger det ikke inne noen garantier i budsjettet, sier Solvik-Olsen til RA.

Han går likevel langt i å garantere at finansieringstilskuddet på vel 3,5 milliard, som prosjektet er avhengig av, kommer.

– Jeg er ikke i tvil om at vi skal få til en avtale med Stavanger, og forhåpentligvis kan vi skrive under på den ferdigforhandlede bymiljøavtalen i løpet av 2016. Den avtalen skal erstatte dagens belønningsordning, og det er viktig for oss å støtte den satsingen regionen legger opp til på bussvei og andre kollektivtiltak, sier Solvik-Olsen.

Gir seg selv en 9-er på skalaen

Statsråden er godt fornøyd med det budsjettet regjeringen legger opp til for Stavanger-regionen, og gir seg selv og regjeringen en nier på en skala fra 1–10 for innsatsen med budsjettet.

– I den tiltakspakken som vi presenterer er det mye som vil hjelpe i stormkastene i Stavanger-regionen. Satsingen vil skape cirka 4000 nye arbeidsplasser, noe som vil hjelpe godt på den kortsiktige situasjonen, sier statsråden.

Regiondirektør Hallvard Ween i NHO synes tiltakspakken regjeringen har lagt fram i utgangspunktet er bra.

– Jeg glad for at regjeringen satser på reversible tiltak, som kan omgjøres hvis næringslivet slår tilbake raskere enn ventet. På den måten har vi ikke bundet opp arbeidskraften, samtidig som vi tar grep for å hindre langtidsledigheten, sier Ween.

– Puslete, for lite og for seint

Det er ikke stortingspolitiker Torstein Tvedt Solberg (Ap) enig i.

– Selv i vanskelige tider med økende arbeidsledighet er regjeringens hovedsatsing skattekutt til de som har mest fra før. Tiltakene fra regjeringen er puslete, for få og kommer for seint. Resultatet er at ledigheten vil fortsette å vokse også neste år, og vi ser lite og ingenting for å avhjelpe den akutte situasjonen på Vestlandet, sier Tvedt Solberg.

Han mener Regjeringen ikke svarer på utfordringene fra Stavanger-regionen.

– Nyvalgte ordførere har ikke noe å juble for. Norske kommuner står fortsatt foran dramatiske kutt, tusenvis av barn vil fortsatt så i barnehagekø, og regjeringen gjør lite for å hjelpe. Det legges opp til kutt i kultur, gis ikke nok til flyktningekrisen og gis langt fra nok i overføringer til kommunene, sier Tvedt Solberg.

Pollestad synes tiltakspakken er syltynn

Leder av næringskomiteen på Stortinget, Geir Pollestad (Sp), savner en tydelig profil.

– Jeg synes tiltakspakken er syltynn, og savner mer målrettede tiltak inn mot økt aktivitet i olje- og gassektoren. Når en bruker så mye mer oljepenger enn tidligere savner jeg en retning på pengebruken. Dette er ikke pakken som vil snu pessimisme til optimisme på Vestlandet eller i Stavanger-regionen, sier Pollestad.

Stortingspolitikeren ville blant annet brukt oljemilliardene på turisme, matproduksjon både til vanns og til lands og tiltak rettet inn mot olje og gassnæringen for å utvinne mer olje på dagens plattformer.

– Selv om budsjettet på samferdselssektoren er høyt, er det ikke mer enn det som trengs for å fylle opp nasjonal transportplan (NTP). Jeg undrer meg likevel over at det kuttes i jernbanebevilgningene, sier Pollestad.

Venstre vil øke tempoet på det grønne skiftet

Venstre og Iselin Nybø er mer fornøyd med årets forslag til budsjett enn det som ble foreslått i fjor, men sier at det fortsatt er ting Venstre vil ta tak i.

– En av de største oppgavene Venstre har i forhandlingene med regjeringen er å sørge for tempo i det grønne skiftet. For oss i Rogaland er det spesielt viktig at vi får til varige grønne arbeidsplasser, sier Nybø.

Hun mener også det er rom for ytterligere satsing innen kunnskapssektoren.

– Jeg er skuffet over at finansieringssystemet for universitetssektoren ikke i større grad tar tak i skjevhetene, og vil gi mer penger til UiS, forteller Nybø.

Mener budsjettet viser at regjeringen lytter

Med en total sysselsettingspakke på fire milliarder kroner er stortingsrepresentant Tina Bru (H) fornøyd med regjeringens forslag til budsjett.

– Dette budsjettet viser at regjeringen i aller høyeste grad har lyttet til innspillene fra Vestlandet og Rogaland spesielt om behovet for tiltak som kan dempe effektene av oljeprisfallet, sier Bru som mener budsjettet er et budsjett for aktivitet, arbeidsplasser og omstilling.

Fylkesvaraordfører Terje Halleland (Frp) synes det er viktig at situasjonen i regionen blir møtt med tiltak som har nærmest øyeblikkelig virkning på sysselsettingen, samtidig som utviklingen på lengre sikt blir ivaretatt.

– Det er et veldig spesielt budsjett som viser hvilken situasjon nasjonen står overfor. Tiltakspakken gir økt satsing på vedlikehold av vei, og en egen satsing inn mot verftsindustrien som begge er gode tiltak både på kort og lang sikt, som vil kunne gi god uttelling også lokalt, sier Halleland som skryter av at budsjettet er veldig målrettet mot tiltak på økt vedlikehold og omstilling.