Lover milliarder til klimatiltak i u-land

– I-landene er på god vei til 100 milliarder dollar hvert år til klimatiltak i u-landene, sier Henrik Hallgrim Eriksen, Norges forhandlingsleder under COP24.

 

I henhold til Parisavtalen, som ble inngått i desember for tre år siden, skal de rike landene skaffe til veie 100 milliarder dollar i året fra 2020 (nær 850 milliarder kroner med dagens kurs), for å få finansiert ulike og viktige klimatiltak i de fattige landene. Under COP24, det pågående klimatoppmøtet i Katowice i Polen, har det vært mye snakk om disse pengene og hvor de helt konkret skal komme fra.

– Det er nok på et bedre regelverk for å rapportere på finansieringen av klimatiltak, at u-landene står mest samlet. Særlig når det gjelder hvordan i-landene skal fortelle hva de skal bidra med i årene framover, forteller Eriksen.

Les også: 75 millioner til klimatiltak

– Norge dobler

Inga Fritzen Buan, seniorrådgiver for klima og energi i WWF Verdens naturfond, mener at penger er svært viktig for at Katowice-møtet skal få et lykkelig utfall.

– For at u-landene skal gå med på en løsning, må de kunne stole på at rike land vil lede an med kutt før og etter 2020, og med klimafinansiering i en skala som gjør en forskjell, sier Buan, som nå selv er i Katowice.

– Flere har kommet med løfter, sier forhandlingsleder Eriksen om dette.

– Tyskland vil doble sine bevilgninger til det grønne klimafondet, og det samme vil Norge gjøre i neste fireårsperiode, som begynner i 2020, fra 400 til 800 millioner kroner i året.

Dette beløpet blekner likevel i forhold til hva Verdensbanken vil bidra med.

– Det er snakk om 200 milliarder dollar i klimafinansiering i løpet av de neste fire-fem årene, noe som også innebærer en dobling. Dette innebærer likevel ikke at alt ordner seg med det, for også private midler er del av dette beløpet, påpeker Eriksen.

– Trenden er økende

– Du tror like fullt at 100 milliarder dollar i året kan nås innen 2020?

– Opptellingen fram til nå viser over 50 milliarder dollar i offentlige penger. De pengene kan igjen mobilisere private penger. Så vi er på sporet og trenden er økende. Vi tror derfor at vil nå 100 milliarder dollar i året, svarer Eriksen.

Også en OECD-rapport underbygger at de samlede bidragene fra i-landene går i riktig retning, selv om USA med klimaskeptikeren Donald Trump i spissen, har redusert sin klimafinansiering.

Etter at klimaforhandlingene startet i Katowice har Trump latterliggjort Parisavtalen på Twitter.

– Kanskje er det på tide å få en slutt på den idiotiske og ekstremt dyre Parisavtalen og gi pengene tilbake til folket som lavere skatter, skrev han på Twitter lørdag, i forbindelse med opptøyene i Frankrike i protest mot dyrere fossilt drivstoff der, ifølge NTB.

Les også: FNs klimapanel tegner 
dystert bilde av framtida