– Etter at vi fant det sorte gullet utenfor kysten, har norske politikere faset inn stadig mer oljepenger i økonomien, skriver Aleksander Stokkebø (H). Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB scanpix

Livets grønne gren

DEBATT: Handlingsregelen må reduseres og oljepengebruken gradvis trappes ned, skriver Aleksander Stokkebø (H).

Rogalandsavis

Av: Aleksander Stokkebø, Leder, Rogaland Unge Høyre

Norge er et av verdens beste land å bo i. Vi lever på livets grønne gren, men med voksende offentlige utgifter blir vekten på grenen stadig tyngre. Nå må noe gjøres, før grenen brekker.

Skiftende regjeringer på både høyre- og venstresiden har i en årrekke konkurrert om å bruke stadig mer penger. Dyre valgløfter og gode intensjoner samt manglende vilje til å ta upopulære valg, har ført til et stadig voksende statsbudsjett. Selv om vi tar hensyn til konsumprisutviklingen, har statens utgifter de siste femti årene mer enn tidoblet seg.

Etter at vi fant det sorte gullet utenfor kysten, har norske politikere faset inn stadig mer oljepenger i økonomien. I 2017 er det oljekorrigerte underskuddet anslått til 259,5 milliarder kroner.

Handlingsregelen ble vedtatt i 2001 og har to hoveddeler: Hvor mye oljepenger vi bruker og hva vi bruker de på. Den første grunnpilaren fastslår at Stortinget ikke skal bruke mer oljepenger over statsbudsjettet enn det som er forventet årlig avkastning. Slik skulle man sikre at fondet ikke tappes og kommer framtidens generasjoner til gode. Forventet årlig avkastning ble satt til fire prosent.

15 år senere vet vi mer om hvordan det gikk, at oljefondet aldri fikk en avkastning som den gang var forventet. OECD anslår nå en årlig avkastning på 2,6 prosent over 30 år og den samme realavkastningen legges til grunn av Finansdepartementet. At dagens handlingsregel lar oss bruke langt mer enn den reelle avkastningen, er bekymringsfullt. Om vi tillater oss det, vil vi risikere å tappe oljeformuen og tryggheten for framtidige generasjoner. Sentralbanksjefen, oljefondsjefen og flere ledende økonomer er tydelige på at vi bør senke uttaksregelen fra fire til tre prosent. De ansvarlige styringspartiene bør lytte og levere.

Et lyspunkt er at dagens regjering, i større grad enn den forrige, retter pengebruken inn mot den opprinnelige intensjonen: å styrke vekstevnen og konkurransekraften i norsk økonomi. Investeringer i infrastruktur, utdanning og forskning samt vekstfremmende skatteletter prioriteres høyt. Likevel er det fremdeles en lang vei å gå.

Norske politikere må være sitt ansvar bevisst. Handlingsregelen må reduseres og oljepengebruken gradvis trappes ned. I Norge lever vi på livets grønne gren, men selv ikke den tåler alt. Noe må gjøres, før den brekker.