Illustrasjonsfoto: Tollvesenet

Liten økning i antall narkotikabeslag

Tollere på Vestlandet gjorde til sammen 271 narkotikabeslag i året som gikk.

Norske tollere gjorde i alt 34.155 tollbeslag i fjor, hvorav 3942 var narkotikabeslag.

271 av disse var i region vest, hvor man ser en liten økning i antall beslag. Året før ble det gjort 263 narkotikabeslag på Vestlandet.

– 2015 var et ganske bra år for Tollvesenets grensekontroll. Det har også vært et godt år når det gjelder store enkeltbeslag av narkotika. Bekymringen ligger i at det fortsatt er et voldsomt smuglingspress mot Norges grenser. Den viser ingen tendens til å bli svekket, sier tolldirektør Bjørn Røse til NTB.

Beslagene omfatter alt fra små brukerdoser til store enkeltbeslag på mer enn 200 kilo hasj og 600 liter GBL.

Samlet beslag av GBL var på rekordhøye 739 liter. Det ble tatt hele 1,1 tonn cannabis og nær 100 kilo marihuana i 2015. I tollregion Vest-Norge har antall cannabisbeslag økt fra 116 i 2014 til 145 i fjor.

– Hasjbeslaget på landsbasis er nesten det dobbelte av det vi tok i 2014, og det samlede amfetaminbeslaget på 320 kilo er nesten det tredobbelte av det vi beslagla året før, sier tolldirektøren.

Tolletaten bokførte to betydelige beslag av heroin i fjor, hvorav ett beslag på tolv kilo som er blant de største tollbeslagene av heroin noensinne i Norge. I alt tok tollerne beslag i 23 kilo heroin i 2015 og 56 kilo kokain.

I fjor ble det tatt 285.500 enheter dopingmidler, en økning fra 167.500 året før.

Tollerne avdekket flere store partier med doping, og det største beslaget var på 209.000 enheter. I region vest har dopingbeslaget gått ned.