– De aller fleste av våre innbyggere ønsker å bo hjemme lengst mulig selv om helsen begynner å svikte, men til det trenger mange på et eller annet tidspunkt hjelp av kommunen, skriver Høyre-politiker Kåre Reiten i denne kronikken. Illustrasjonsfoto: Frank May / NTB scanpix

«Leve hele livet» – en suksesshistorie for Helse-Norge

KRONIKK: Stavanger kommune har som mål at flest mulig skal ha et aktivt liv og klare seg selv best mulig. Vi har kalt prosjektet Leve Hele Livet.

Rogalandsavis

Av: Kåre Reiten, Leder levekårsstyret, Høyre

De aller fleste av våre innbyggere ønsker å bo hjemme lengst mulig selv om helsen begynner å svikte, men til det trenger mange på et eller annet tidspunkt hjelp av kommunen. Økningen i antall eldre gjør at vi må tenke nytt. I 2010 startet Stavanger kommune et opptreningsprosjekt med hverdags-rehabilitering som innebærer at når noen får et hjerneslag eller lårhalsbrudd og kommer hjem fra sykehuset, så settes det inn store opptrenings-ressurser i hjemmet for at de skal trenes raskest mulig opp til å klare seg selv igjen og få et selvstendig liv. Fysioterapeuter, ergoterapeuter og hjemmetrenere jobber i mange timer hver dag hjemme hos pasienten for å hjelpe vedkommende til å gjenvinne sin helse, og slippe å bli langvarig avhengig av hjemmesykepleie eller andre tjenester. Resultatet har vært fantastisk både for pasienten, men også for Stavanger kommune som sparer store penger på at det blir færre som trenger langvarig hjelp

I stedet for at hjemmesykepleien morgen og kveld må hjem til en pasient for å hjelpe av og på med elastiske strømper, bruker de tid på å lære pasienten opp med en «strømpepåtrekker» til å klare dette selv. Brukere som ifm. et armbrudd fikk hjelp til dusjing har fortsatt med å få denne tjenesten uten at dette har blitt revurdert. Det har bare gått sin gang uten at noen har stilt spørsmål ved om dette var nødvendig. Til tross for at antall eldre har økt de siste tre årene, og kommunene har overtatt flere oppgaver fra sykehusene, så har utgiftene til hjemmesykepleie blitt redusert.

Selvsagt kommer det til et punkt i livet for noen der de må på sykehjem, og for noen av våre gamle, nedslitte sykehjem er det på høy tid at de får flytte inn i nye Lervig sykehjem som skal stå ferdig til innflytting årsskiftet 2017/2018. Et nytt, toppmoderne sykehjem med et flott eget kjøkken, legesenter og alt man kan ønske seg for våre eldre som trenger en mere omfattende omsorg og pleie de siste årene av sitt liv.

Den store gruppen eldre som trenger sykehjemsplass er de som rammes av demens. De aller fleste andre som rammes av sykdom og funksjonssvikt ønsker og må regne med å bli boende i sine hjem. Derfor er Leve Hele Livet- tankegangen med opptrening til selvstendighet så viktig. Da vår nye dyktige Rådmann la fram budsjettet i høst, framhevet han Leve Hele Livet-satsingen som noe av det beste og mest nytenkende i Stavanger kommune.

Helseminister Bent Høie samler Helse-Norge til sin årskonferanse i Oslo denne uken der han lover en enda større satsing på eldreomsorg, og kaller satsingen Leve Hele Livet. Stavanger kommune er i den forbindelse invitert til å holde hovedforedraget for å fortelle hvordan vi har fått dette til slik at andre skal lære av oss. Dette er vi selvsagt stolte av.

Vi har mange forbedringsområder innen eldreomsorgen også i Stavanger, og vi vil så absolutt ikke «hvile på våre laurbær», men hele tiden forsøke å gi et bedre tilbud til våre eldre. Likevel må vi få lov til å glede oss over et prosjekt som skaper bedre helse, mere selvstendige innbyggere og som i tillegg reduserer kommunenes utgifter!