Annonse
Spørsmålet om lærertetthet i grunnskolen vil bli debattert under åpningsdagen på Arbeiderpartiets landsmøte i Folkets Hus.

Lærertetthet splitter Ap

Ja eller nei til en nasjonal norm for hvor mange lærere hver enkelt skole skal ha? Spørsmålet splitter Ap ved inngangen til landsmøtet.

Annonse
Rogalandsavis

En ringerunde Dagsavisen har gjort til Aps 19 fylkeslag, viser at spørsmålet om lærertetthet i grunnskolen blir et hett tema under Ap-landsmøtet som starter i dag.

Blant fylkeslagene som har tatt et klart standpunkt, sier fem at de ønsker en lærernorm som sikrer hver enkelt skole et minimum av lærerressurser basert på antall elever, mens seks ønsker en «light-variant» som kun angir en norm for størrelsen på det samlede lærerkorpset i kommunen.

Flere av fylkeslagene Dagsavisen har vært i kontakt med, gir uttrykk for at de først vil bestemme seg på landsmøtet.

Les også: Lærere med bønn til Ap-landsmøtet: Strengere regler for flere lærere

Vil sikre et minimum

Slik Dagsavisen tidligere har skrevet, har flere fylkes- og lokallag brutt med programkomiteens forslag og sendt inn endringsforslag i forkant av landsmøtet der de vil kjempe for en minimumsnorm for lærertetthet ved hver enkelt skole.

Arild Grande er delegasjonsleder for fylkespartiet i Nord-Trøndelag, og blant dem som ønsker lærernorm på skolenivå i likhet med fylkeslagene i Aust-Agder, Vest-Agder, Vestfold og Rogaland.

– Læreren er en av skolens viktigste ressurser, og tett oppfølging av elevene er avgjørende for å skape en god skole og et godt læringsmiljø for barn og unge. Likevel får stadig flere elever undervisning i stadig større klasser.

– Det er en sentral politisk målsetting for norsk skole at alle elever har rett på likeverdig opplæring. En nødvendig om enn ikke tilstrekkelig forutsetning for å nå dette målet, er at alle skoler har et minimum av lærerressurser som står i forhold til elevtallet, sier Grande, som får støtte fra fylkesleder i Vestfold, Truls Vasvik:

– Vi ønsker en norm som sikrer like gode læreressurser ved alle skoler uansett skolestørrelse og beliggenhet. Vi vet at dette er en dyrere løsning, men mener det er en riktig prioritering, sier han.

Kostbart

Ifølge en beregning Kunnskapsdepartementet (KD) har gjort, vil en fullskala lærernorm gi drøyt 2.800 nye lærerårsverk i skolen, til en prislapp på rundt to milliarder kroner.

Hvor mange flere lærere forslaget til Aps programkomité vil gi, avhenger av modellen man velger.

Med et maks elevtall per lærer på 15 elever fra 1.-4. trinn og 20 elever fra 5.-10. trinn, viser KDs beregning at det vil gi 1.775 nye lærerårsverk fordelt på 146 kommuner, med en kostnadsramme på om lag 1,3 milliarder kroner i 2017-priser.

Ifølge skolebyråden i Oslo er det ufornuftig pengebruk:

– Det er bred enighet i Ap om behovet for flere lærere i skolen. Men det er synd om lærerne skal komme sammen med detaljerte statlige føringer for hvordan de skal brukes.

– Norge har 3.300 skoler, og behovene er ulike. Ansvaret for fordeling av lærere mellom skoler bør ikke outsources til staten. Det er et ansvar kommunene må ta, sier Tone Tellevik Dahl, som i dagens innlegg på landsmøtet tar til orde for en lærernorm på kommunenivå, slik programkomiteen har foreslått.

Tellevik Dahl vil også advare mot å sette en identisk lærernorm på helt ulike skoler:

– Det bryter med fundamentale sosialdemokratiske prinsipper. Like muligheter og sosial utjevning skapes først om vi tør å forskjellsbehandle.

– En skole som ligger i et område der mange har høyere utdanning, kan godt ha litt færre lærere mot at en annen skole, med mange foreldre med lav utdanning, får flere lærere. Dette er Arbeiderparti-politikk på sitt beste. Vi omfordeler, utjevner og skaper et sterkere fellesskap, sier Ap-byråden.

Les også: – Arbeiderpartiet tør ikke

På gjerdet

I tillegg til fylkespartiet i hovedstaden er også Aps fylkeslag i Akershus, Hedmark, Oppland, Hordaland og Møre og Romsdal på linje med programkomiteen som vil ansette flere lærere i skolen, men uten noen fast norm for antall elever per lærer på ulike trinn. Normen skal gjelde «på kommunenivå for de yngste elevene», heter det i Aps forslag til partiprogram 2017–2021.

Flere er imidlertid usikre, og avventer landsmøtedebatten:

– Vi vet det foreligger flere endringsforslag. Mye kan skje, sier nestleder i Buskerud Ap, Lise Christoffersen.

Før påske sa nestleder i Arbeiderpartiet og leder for partiets programkomité, Hadia Tajik, at hun verken går inn for en lærernorm på skolenivå eller et makstall for antall elever per lærer på alle de fire første trinnene.

– Det blir trangere økonomiske tider framover. Derfor må vi også diskutere hvor grensa for de yngste elevene skal gå, uttalte Hadia Tajik.

Les portrett: Martin Kolberg: – Det gjør vondt den dag i dag

Annonse