Lekkasje fra bedrift på Karmøy

Det oppfordres til 50 meter sikkerhetsavstand fra utslippet.

Klokken 08.27 fikk 110 Sør-Vest en melding om akutt forurensning fra en bedrift på Vormedal på Karmøy. Det er en mistanke om en lekkasje av svovelsyre. Det er fortsatt uvisst omfang, men kjemikaliedykkere fra brannvesenet har stanset lekkasjen.

Mannskap fra Karmøy og Haugesund brannvesen arbeider med nøytralisere syren kalk, og har startet arbeidet med sanering. Personell på stedet arbeider med å demme opp lekkasjen, samt klargjøre for å samle opp. Foreløpig er det ikke meldt om noen skader, og det er ikke fare for naboer i området, likevel oppfordres folk til å holde en sikkerhetsavstand fra utslippet, på minimum 50 meter. 

Mannskap er fortsatt i innsats på stedet og vil være på stedet i flere timer. Arbeidet med å pumpe svovelsyren i kanner, for å så frakte dette over på en en sikker tank, starter snart. 

Hendelsen vil bli etterforsket av politiet, og Arbeidstilsynet vil bli varslet.