Leirskole-opphold er viktig sosial og faglig læring

DEBATT: Leirskolene gir elevene viktig friluftslivskompetanse og unike opplevelser ute i naturen.

Av: Jan Erik Søndeland, ordførerkandidat for Stavanger Venstre og Kjartan Alexander Lunde, fylkesordførerkandidat for Venstre.

Denne uka vedtok regjeringen et nytt lovforslag som lovfester retten for alle elever minst et leirskoleopphold i løpet av grunnskolen. Dette er en viktig seier for Venstre som nå blir gjennomført.

Grunnskolene i dag har lang tradisjon for å ta med elevene på turer som innebærer overnatting, men frem til nå har det vært en ordning som skolene ordner selv. 20 prosent av elevene i grunnskolen får derfor i dag ikke tilbud om leirskole. Hvert femte barn går med andre ord glipp av de viktige faglige og sosiale erfaringene og opplevelsene andre barn får på leirskole.

Leirskolene gir elevene viktig friluftslivskompetanse og unike opplevelser ute i naturen. Man lærer å ferdes i og verdsette naturen gjennom bruk av nærmiljøet, og ved å få prøve seg på forskjellige friluftslivsaktiviteter til ulike årstider. Noen lærer å gå på ski og tenne opp bål ute i naturen, andre å bruke fiskestang eller å være i båt. Noen velger også at overnattingene skal være ute i naturen.

Et leirskoleopphold gir også andre mestringsopplevelser. Det å reise bort sammen med medelever gir nye erfaringer og utfordringer. Man blir mer selvstendige og lærer å kjenne sine medelever på en annen måte. 

Venstre sikrer nå at alle barn rett til minst ett leirskoleopphold gjennom grunnskolen, og at en del av aktivitetene på turen skal være opplæring. Leirskoleoppholdet skal finansieres av kommunene med økte statlige midler.

Ordningen skal ha mye fleksibilitet slik at man kan legge opp til lokale forhold.  Viktigst er imidlertid at alle barn får dette tilbudet, at alle skal bli inkludert i ordningen uavhengig eventuelle fysiske eller psykiske utfordringer og at gratisprinsippet i skolen fortsatt gjør seg gjeldende. Med Venstre i regjering er dette nå en realitet.