Ledigheten går fortsatt ned: – Bransjer får ikke tak i nok folk

2,5 prosent av arbeidsstyrken er arbeidsledige. Dermed ligger Rogaland likt med resten av landet, viser ferske tall fra Nav.

– Arbeidsmarkedet i Rogaland er i ferd med å normalisere seg, og enkelte bransjer har per i dag utfordringer med å skaffe nok kvalitifsert arbeidskraft.

Det sier Merethe Haftorsen, direktør i Nav Rogaland i en pressemelding.

– Dette gjelder spesielt virksomheter som trenger flere ingeniører og personer med IT-kompetanse, legger hun til.

LES OGSÅ: Se arbeidsledigheten i din alders- og yrkesgruppe

Ved utgangen av februar var 6386 personer helt uten arbeid i Rogaland. Det er ned 20 prosent fra samme periode i fjor.

2751 var delvis arbeidsledige. Det er 21 prosent færre en februar 2018.

Det er 2,5 prosent av arbeidsstyrken i fylket.

Se full oversikt over arbeidsledigeten i Rogaland fra 2004 og fram til nå nederst i artikkelen.

LES OGSÅ: Lønnsgapet øker stadig

Likt med resten av landet

Ifølge Nav er 2,5 prosent det samme ledighetssnittet som resten av fylkene i Norge. Sist Rogaland hadde like lav arbeidsledighet som resten av landet var i mars 2015.

– At Rogaland i februar har like lav arbeidsledighet som snittet for fylkene i Norge er meget gledelig. Det er nesten fire år siden sist, forteller Haftorsen.

Fra og med april 2015 og fram til januar 2019 har Rogaland hatt høyere ledighet enn resten av landet, og i lange perioder har Rogaland hatt den høyest ledigheten av alle fylkene i Norge.

Bruttoledigheten er 3,2 prosent

Det var i februar 1665 arbeidssøkere, som var deltakere i et arbeidsretta tiltak. Summen av helt arbeidsløse og personer i arbeidsrettet tiltak gir en bruttoledighet på 8051 personer, tilsvarende 3,2 prosent av arbeidsstyrken.

LES OGSÅ: Frykter nytt klasseskille i kampen om sommerjobbene

Nesten 4000 stillinger

Totalt var det utlyst 3701 stillinger i Rogaland i februar.

– Dette er en økning på 26 prosent sammenlignet med februar 2018, sier Haftorsen.

Yrkesgruppene med flest utlyste stillinger var ingeniører og IKT-fag (671), helse, pleie og omsrog (607) og bygg og anlegg (417).

LES OGSÅ: Ny kamp om hodene i oljebransjen

Forskjell på kommunene

Størst arbeisledighet er det fremdeles i Sandnes og Stavanger kommune, med henholdsvis 3,8 prosent og 3,7 prosent.

Kommunene med lavest bruttoledighet er Suldal og Kvitsøy, 1,1 prosent og 1,4 prosent.

Slik har arbeidsledigheten i Rogaland vært siden 2004. Illustrasjon: Nav Rogaland