Illustrasjonsfoto: Frode Olsen

Ledigheten blant dem med høyere utdanning øker

Rogaland hadde nest sterkest vekst i registrerte ledige i landet med 11 prosent.

I november var det 130.000 arbeidsledige her i landet, viser sesongjusterte tall fra Statistisk sentralbyrå (SSB). Det utgjorde 4,7 prosent av arbeidsstyrken, et fall på 0,1 prosentpoeng fra måneden før.

Mens sysselsettingen falt med 14.000 personer fra august til november, økte befolkningen i alderen 15 til 74 år. Dermed falt den sesongjusterte sysselsettingsprosenten med 0,5 prosentpoeng til 66,8 prosent.

LES OGSÅ: Hjelper arbeidsledige ingeniører til å ta steget til andre bransjer

Ledigheten har falt med 0,2 prosentpoeng fra august til november, ifølge sesongjusterte tall fra Arbeidskraftundersøkelsen (AKU). Det tilsvarer 6000 personer og er innenfor feilmarginen. Tallet på registrerte ledige og folk på tiltak hos Nav var uendret i samme periode.

Ledigheten blant dem med høyere utdanning har økt med 8 prosent fra november 2015 til november 2016, en vekst på 1187 personer. Veksten kom på Øst- og Vestlandet.

For dem med grunnskoleutdanning som høyeste utdanning var det en nedgang i ledigheten fra november 2015 til november 2016 på 6 prosent.

LES OGSÅ: Nav tror på færre arbeidsløse i Rogaland

Hordaland hadde sterkest vekst i registrert ledighet med 13 prosent. Rogaland hadde nest sterkest vekst i registrerte ledige med 11 prosent. Den økte ledigheten blant dem med høyere utdanning må ses i sammenheng med redusert sysselsetting i oljerelaterte næringer, der utdanningsnivået er relativt høyt.

SSBs ledighetstall er basert på AKU – Arbeidskraftundersøkelsen – og gjenspeiler hvor mange som anser seg som arbeidsledige. Tallene fra Arbeids- og velferdsetaten er antall registrerte arbeidsledige hos dem.

Vanligvis vil AKU-ledigheten være større enn Nav-ledigheten fordi mange som er reelt arbeidsledige, ikke registrerer seg hos Nav. Dette gjelder særlig personer som er nye på arbeidsmarkedet og som ikke har rett til arbeidsledighetstrygd.

LES OGSÅ: Nav-sjefen: – Er du arbeidsledig? Flytt!