Leder: Retorikk og oljepolitikk

Oljeselskapene som tar det grønne skiftet kan bli som Samsung, kjøleskapsprodusenten som nå er i verdenstoppen innenfor telefoni og elektronikk, skriver Bjørn G. Sæbø i dagens leder.

Kronprins Haakon kastet glans over det hele, det samme gjorde statsminister Erna Solberg – og med det er Offshore Northern Seas i gang slik det har vært arrangert annethvert år siden 1974. Gradvis har ONS gått fra å være en teknologitung bransjemesse til å være både en teknologitung bransjemesse og en møteplass der energi og miljø diskuteres. Nettopp diskusjonene er viktigere enn noensinne for en bransje der schizofrenien er høyt utviklet.

Skal olje fases ut jo før jo heller, slik miljøbevegelsen vil? Er det noen klassiske oljeselskaper som våger å ta spranget fra fossil til fornybar? De som henger etter risikerer å ende opp som Kodak, den fallerte produsenten av kamerautstyr som ikke oppdaget digitaliseringen før det var for seint. Oljeselskapene som tar det grønne skiftet kan bli som Samsung, kjøleskapsprodusenten som nå er i verdenstoppen innenfor telefoni og elektronikk.

På den andre siden av den retoriske grensen har norsk oljes mest iherdige forsvarere bygd et forsvarsverk av argumenter som at norsk olje- og gassproduksjon er renere enn andre lands, og at de fattigere delene av verden trenger fossil energi for å utvikle seg. Argumentasjonen fra begge sider preges mer av ønsket om å vinne en debatt enn å finne fakta. Det er liten tvil om hva de 800 ekspertene i FNs klimapanel konkluderer med om CO2 og klimaendringer, og den oppegående delen av bransjen har etablert sine fornybarorganisasjoner – slik som Statoil under Eldar Sætre.

Overgangen vil være styrt av teknologiske framskritt som batterikapasitet og effekten på solcellepaneler, parallelt med de økonomiske incentivene regjeringene gir. Teknologi og politikk knyttet til skatt, avgifter og tilskudd er de viktigste ingrediensene i et skifte fra fossil til fornybar energi, og det er helt vesentlig at disse debattene tas på ONS – arrangert i et land som er tuftet på både fornybar og fossil energi.