LEDER: Pelsdyr-avviklingen

Det er en dobbeltstraff å sende noen hundre pelsdyrbønder ut av næringen sin og samtidig gi dem gjeldsproblemer på livstid, skriver Bjørn G. Sæbø.

Regjeringen har som kjent gått inn for å avvikle pelsdyrnæringen i Norge. Å kjempe imot stortingsvedtaket og lov om forbud mot hold av pelsdyr, er etter alt å dømme en tapt sak, men kompensasjonen for å avvikle næringen er skremmende. Slik kompensasjonen for tap av retten til å holde pelsdyr og tilskudd til å omstille ble framstilt i Aftenbladet lørdag, ser det hele ut til å være en oppskrift på gjeldsslaveri.


365 millioner kroner er erstatningen som er satt av til 201 minkoppdrettere ifølge samme avis, og summen er langt fra de 2,3 milliarder kronene Samfunnsøkonomisk Analyse og Oslo Economics mener må til for å få en god erstatnings- og overgangsordning. Detaljene viser at det knapt er mulig å få øye på sammenheng mellom regjeringens tilbud og de faktiske kostnadene til for eksempel riving av minkhaller. En av de omtalte oppdretterne har fått tilbud om 750.000 kroner i kompensasjon for å rive, mens entreprenørens prisforlangende er 3 millioner kroner. En annen bonde er tilbudt 230.000 kroner for å rive, mens jobben er beregnet til 1,6 millioner kroner. LES OGSÅ: Kan sitte igjen med 100 000-for livsverket


Når en enkelt pelsdyrbonde på Jæren risikerer et totalt tap på over 16 millioner for å gå ut av næringen, sier det seg selv at regjeringen og Stortinget må se på både kompensasjon og omstillingstillegg på nytt. Forbudet mot pelsdyroppdrett er i seg selv riktig å innføre, men intensjonen var vel å stoppe en uønsket næring ut fra dyrevernshensyn – ikke å straffe bønder som i god tro har investert?


Mange oppdrettere har tatt signalene i en stortingsmelding som kom i 2016/2017 om at pelsdyrnæringen skulle få fortsette, og har investert ut ifra de politiske signalene. Det er en dobbeltstraff å sende noen hundre pelsdyrbønder ut av næringen sin og samtidig gi dem gjeldsproblemer på livstid. Dét var vel ikke stortingsflertallets intensjon da forbudet mot pelsdyroppdrett ble innført?