Stavanger-ordfører Christine Sagen Helgø (H) er glad for at innbyggerne i Stavanger stemte for kommunesammenslåing. Foto: Roy Storvik

LEDER: Oppgjørets time

Vi tror en ny kommunestruktur uansett vil tvinge seg fram på sikt. Spørsmålet er om vi vil være i forkant eller på etterskudd, skriver nyhetsredaktør Lasse Hansen i dagens leder.

I dag stemmer innbyggerne i Stavanger, Sandnes og Sola ja eller nei til ny storkommune på Nord-Jæren. Det vil si: En del av innbyggerne vil stemme. Flertallet vil sannsynligvis la valget gli forbi i stillhet. Erfaringen fra de kommunene som har gjennomført folkeavstemninger, er at valgdeltakelsen har falt langt under det som er vanlig i kommune- og stortingsvalg. Blir oppslutningen for svak, svekker det legitimiteten til valgresultatet som beslutningsgrunnlag. Likevel, når man først gjennomfører en folkeavstemning, vil det være pussig ikke å lytte til folket. Derfor signaliserer politikerne at de vil ta hensyn til valgresultatet, selv om det i teorien bare er rådgivende.

Fordelene ved en kommunesammenslåing har blitt gjentatt til det kjedsommelige. Større kommuner står bedre rustet til å møte framtidens utfordringer, både hva angår tjenestetilbud, økonomistyring og arealplanlegging. Bo- og arbeidsmarkedsregioner som er delt inn i flere kommuner, har mye å hente på å være huset i én administrativ enhet. Kommunedelplanen for Forus er et godt eksempel, som må gjennom den administrative og politiske papirmøllen i tre kommuner istedenfor én. 

Samtidig har den ofte dominerende nei-siden ikke vært lei på å lete fram motargumenter. Frykt for å bli slukt av storebror Stavanger, problemer med å se fordeler ved å bli større, politiske fronter og identitet er blant ingrediensene som har gjort kommunereformen til en uspiselig rett for mange. Selv ikke et sjenerøst prinsippdokument, der Sandnes kommer ut som den klare vinneren, har vært nok til å snu opinionen. 

Regjeringens ekspertutvalg for kommunereformen foreslår å kutte antallet kommuner fra dagens 428 til om lag 100. NHO vil enda lenger ned, faktisk så lavt som 77. Når det nå legges opp til at reformen skal være frivillig, har kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner (H) en nærmest umulig oppgave foran seg hvis tidligere mål skal innfris. Professor Reidar Almås sier til Dagbladet at regjeringen bør være glad om den kommer under 400 kommuner. 

RA har tidligere flagget at vi er for en kommune bestående av Stavanger, Sandnes og Sola, selv om det finnes aspekter i det framforhandlede prinsippdokumentet vi ikke støtter. Når det nå ser ut til at det ikke blir flertall for en slik kommune, er det en god idé at Stavanger og eventuelt Sola søker nordover. Vi tror en ny kommunestruktur uansett vil tvinge seg fram på sikt. Spørsmålet er om vi vil være i forkant eller på etterskudd.