Leder: Kampen mot naverne

Passivitet og utenforskap er nedbrytende og sosialt fellesskap er en langt bedre tilstand enn sosialhjelp, skriver Bjørn G. Sæbø om arbeidsplikt for mottakere av sosialhjelp.

Rogalandsavis

Stavanger tar etter Drammen og Sandnes og innfører arbeidsplikt for unge sosialhjelpsmottakere mellom 18 og 30 år. Den som søker sosialhjelp må finne seg i å møte opp hver morgen på sosialkontoret for å bli satt i jobb, gå på kurs for å lære å skrive CV eller bli møtt med andre plikter. Oppmøte- og arbeidsplikten rettes inn mot nye søkere som melder seg på sosialkontoret for første gang. Målet er selvsagt å få ned sosialutgiftene som har steget med 11 prosent siden 2014 til 165 millioner kroner i dag. Mens Drammen sparte 17 millioner kroner i sosialhjelpsutbetalinger, er målet i Stavanger 10 millioner. Selv om antallet mottakere har gått ned i faktiske tall siden 2005, har det vært en gradvis økning fram til oljekrisen og oljeprisfallet slo inn for snart to år siden. Det krever heller ikke mange dypdykk i tallene for å se at behovet for hjelp til livsopphold øker i Stavanger.


Forslaget fra Frps helse- og sosialpolitiker Sissel Stenberg er fornuftig, og er en virkeliggjøring av det gode, gamle mottoet «gjør din plikt, krev din rett». Verken samfunnet eller enkeltmennesket er tjent med passive ordninger der mottaker blir «klientifisert», kommer ut av rytme med resten av samfunnet og mister alle muligheter til å komme tilbake til arbeidslivet. Hvor utbredt det er med «naving» der enkelte spekulerer i å gå på sosialen, er uklart, men uansett partitilhørighet bør få ha problemer med å støtte tiltak som får ungdommer opp om morgenen. Passivitet og utenforskap er nedbrytende og sosialt fellesskap er en langt bedre tilstand enn sosialhjelp.
 

Stavanger kommune har allerede et jobbverksted for sosialhjelpsmottakere mellom 19 og 25 år der alle må delta for å få utbetalt penger. Det nye er enda et verksted for personer mellom 26 og 30 år. Drammensmodellen plikter å ha et tilbud klart allerede morgenen etter at det er søkt om sosialhjelp, mens Stavanger i dag bruker en til to uker på å ha et opplegg klart.

Selv om NAV skal styrkes for å aktivisere flere sosialhjelpsmottakere, vil det være vesentlig at aktivitetsplikten er reell. Oppmøte vil i seg selv være positivt og strukturerende for den enkelte, kravet må være at innholdet er så bra at det motiverer folk til å komme seg videre. Det er alltids badeplasser som trenger rydding, lag og organisasjoner som trenger en hjelpende hånd, fortau å feie og annet vedlikeholdsarbeid å ta seg av, men arbeidsplikten må inneholde elementer som kan inspirere til å ta fagbrev eller annen utdanning.