Laveste arbeidsledigheten siden juli 2015

7370 personer sto helt uten arbeid i slutten av april. Det er en nedgang på 32 prosent sammenlignet med samme periode i fjor.

Nedgangen i arbeidsledigehten i Rogaland fortsetter.

– Den positive utviklingen i arbeidsmarekdet i Rogaland, med stadig færre abreidsledige og mange utlyste stillinger kommer alle til gode, sier Truls Nordahl i Nav Rogaland i en pressemelding.

LES OGSÅ: Fagbevegelsen tok feil i sine spådommer om flere midlertidig ansatte i Norge

3,8 prosent ledige

Ved utgangen av april var det 7370 personer helt uten arbeid i Rogaland, som er ned 32 prosent fra april i fjor. I april 2017 var det 13.579 arbeidsledige og ledighetsprosenten var på 5,2.

2343 personer er delvis ledige.

Summen gir da et bruttoarbeidsledighet på 9713 personer, som er 3,8 prosent av arbeidsstyrken i fylket.

LES OGSÅ: Fire av ti arbeidsledige fant seg jobb i nytt yrke

Høyere i Stavanger og Sandnes

Ledigheten er størst i Sandnes kommune. Her er 4,4 prosent arbeidsledige. I Stavanger er det 4,2 prosent ledighet.

I Rogaland er det Bjerkreim, med en ledighetsprosent på 1,6, som er lavest i fylket.

3521 nye stillinger

I april ble det utlyst 3521 stillinger i Rogaland. Det er en økning på 82 prosent sammenlignet med samme måned i 2017.

Yrkesgruppene med flest utlyste stillinger er bygg og anlegg (717), helse, pleie og omsorg (489), ingeniør og IKT-fag (481) og undervinsing (358).

LES OGSÅ: Fikk 5000 søkere til 60 stillinger