Nedstengningen av Goliat-plattformen førte til lavere oljeproduksjon i november enn ventet. Foto: Jan-Morten Bjørnbakk/NTB scanpix

Lavere oljeproduksjon enn ventet i november

Foreløpige tall for november viser en nedgang i oljeproduksjonen på 102.000 fat per dag sammenlignet med oktober, blant annet grunnet det stengte Goliat-feltet.

Det viser de foreløpige produksjonstallene fra Oljedirektoratet (OD) for november. Totalt hadde industrien denne måneden en gjennomsnittlig dagsproduksjon på 1.813.000 fat olje, NGL og kondensat.

Oljeproduksjonen er dermed på rundt 9 prosent under ODs prognose, og omtrent 1,7 prosent under prognosen hittil i år.

De viktigste årsakene til at produksjonen i november var lavere enn ventet, er at Goliat var stengt hele måneden og at produksjonen på blant annet Gina Krog- og Draugenfeltet ble lavere enn ventet.

Det totale gassalget har derimot hatt en oppgang, og var på 10,9 milliarder standard kubikkmeter (GSm3). Dette er 0,2 GSm3 mer enn måneden før.