Storkonsumenter av reinsdyrkjøtt fra forurensede områder, er fortsatt mest utsatt for helserisiko når det gjelder radioaktivitet i mat. Foto: Stian Lysberg Solum/NTB scanpix

– Lav helserisiko ved radioaktivitet i mat

Kreftrisikoen ved radioaktivitet i mat og drikke er lav for de aller fleste nordmenn. Risikoen knyttet til forurensning fra Tsjernobyl regnes som svært lav, ifølge fersk rapport.

De som spiser mye reinsdyrkjøtt fra sterkt forurensede områder eller drikker vann fra brønner med radon, er mest utsatt. Det går fram av en risikovurdering som Vitenskapskomiteen for mattrygghet har gjort for Mattilsynet.

Radioaktivitet forekommer naturlig, for eksempel i stråling fra bakken, mens noe skyldes forurensning. Norsk natur er fortsatt forurenset etter Tsjernobyl-ulykken i 1986.

Den ferske vurderingen viser at det er lav kreftrisiko ved å bli eksponert for naturlig forekommende radioaktive stoffer i norsk mat. Risikoen når det gjelder radioaktivitet som skyldes forurensning, er svært lav.

Fjellbrønner utsatt

Personer som spiser svært mye forurenset reinsdyrkjøtt, kan være utsatt for en risiko som defineres fra lav til moderat – avhengig av hvor mye de spiser.

For storkonsumenter av svært forurenset sauekjøtt, regnes risikoen for lav. De som spiser mye vilt, sopp og bær fra skog og mark som ble forurenset etter Tsjernobyl, har svært lav kreftrisiko.

Sjømat inneholder mer av det naturlig forekommende stoffet polonium-210 enn andre matvarer. Kreftrisikoen for storkonsumenter er vurdert som lav for fisk og svært lav for skalldyr.

Grunnvann inneholder varierende mengder radon-222. Fjellbrønner i noen typer berggrunn er spesielt utsatt. Personer som drikker mye vann fra slike brønner, har en risiko som spenner fra lav til moderat.

– Mer enn 80 prosent av befolkningen i Norge får vannet sitt fra overflatevann, som ikke inneholder radon, sier Jan Alexander som leder Hovedkomiteen i VKM.

Ser på grenseverdiene

Mattilsynet skal nå gå gjennom grenseverdiene for radioaktivitet i mat og drikkevann og revidere tiltak for å redusere mengdene radioaktivitet i mat.

Siden Tsjernobyl-ulykken har norske myndigheter iverksatt ulike tiltak for å redusere mengden av stoffet cesium-137 i mat fra spesielt forurensede områder. Et viktig tiltak har vært nedfôring av rein og sau før slakting. Reindriftsutøvere er også fulgt spesielt opp.