La cruisebåter bidra like mye til miljøet som personbilene

LESERINNLEGG: Det er urettferdig at personbilene i Stavanger betaler mer når cruisebåtene ikke bidrar til fellesskapet. La oss få en ny og rettferdig miljøpolitikk!

Skrevet av: Ingrid Ø. Ravnanger, medlem av Stavanger Arbeiderparti

Til tross for økende inntekter og arbeidsplasser i Stavanger som følge av cruisetrafikken, har den en miljømessig nedside. Det er fordi cruisetrafikken er en vesentlig faktor i den årlige totale utslippsmengden i Stavanger. Likevel ser vi at personbilene våre må bidra mer til miljøet gjennom skatter og avgifter, så hvorfor lar vi ikke cruisebåtene delta de også?
 
Stavanger er i ferd med å bli en av Norges mest populære turistdestinasjoner og turistene blir stadig flere. Dermed blir det enda viktigere å redusere båtene sine utslipp, og i hvert fall når vi vet at cruisebåtene slipper ut like mye som alle personbilene i Stavanger gjør. For å sikre en bærekraftig turisme har Arbeiderpartiet foreslått en miljølisens på 20 kr per turist. Dette gjør at turistene også får være med å bidra til å gjøre Stavangers til en grønnere by å bo i. Med disse inntektene kan vi finansiere flere sykkelstier og mer satsing på kollektivtransport. Dessuten kan vi stille krav om landstrøm, noe som forurenser mindre enn vanlig drivstoff. Da er det et hinder på veien at Enova denne uken sa nei til ny landstrømkabel i Rosenberg. 
 
Videre forstår turistene at siddiser blir skeptiske til cruiseturister når båtene står i vågen. Det er forståelig da båtene bidrar til å skape støy og forurenser, samt hindrer utsikt for beboere ved Vågen. Å flytte cruisetrafikken ut av Vågen og til Bjergsted er dermed en god løsning. I tillegg er dette langt bedre enn i andre land hvor båtene ofte må stå et godt stykke unna sentrum. 
 
Sistnevnt, burde man ha en fremtidsplan for å sikre bærekraftig turisme. Turistnæringen, og særlig cruiseturistene er viktige for arbeidsplasser og medfører årlig en omsetning på rundt 350 millioner kroner. Vi må dermed så klart bevare en så viktig næring, men må likevel sammen med avgifter og landstrøm, gjøre tiltak som gjør cruisenæringen mer bærekraftig. Dette kan vi for eksempel gjennom maksgrenser for utslipp fra cruisenæringen og begrensninger i antall cruiseanløp per dag. Slik kan vi få en mer rettferdig miljøpolitikk og en grønnere by!