Kvernevik fortjener et skifte

DEBATT: Kvernevik fortjener bedre enn hva 24 år med dagens Høyrestyre har gitt bydelen

Av Dag Mossige, Stavanger Ap

Arbeiderpartiet går til valg på et kraftig løft for Kvernevik, som inkluderer en forsømt renovering av Kvernevik skole, en styrking av planen «Barn vil være med!» for inkludering av barn i lavinntektsfamilie, og en nulltoleranse for videre utsetting av Kverneviks nye bydelssenter.

Arbeiderpartiet vil investere i våre unge. Hadde vi styrt Stavanger, ville en rehabilitert Kvernevik skole stått ferdig til neste år. Vi mener at ny skole/bydelskulturskole er et viktig bidrag til å støtte opp om nærmiljøet og møte Kverneviks levekårsutfordringer, og har i bystyret foreslått å framskynde byggestart og ferdigstillelse. Men Høyre-Frp-V-SP-KrF-PP har stemt oss ned.

Før sommerferien foreslo vi følgende: «I gjeldende handlings- og økonomiplan for Stavanger er det vedtatt at Kvernevik skole skal rehabiliteres. Rehabilitering av Kvernevik skole, inkl. bydelskulturskole, tas inn igjen i gjeldende investeringsbudsjett, i henhold til opprinnelig plan». Vi viste til behovet for et levekårsløft i Kvernevik, hvor en rehabilitert skole tilpasset ny pedagogikk står sentralt. Men Ap fikk kun støtte av SV, FNB og Torfinn Ingeborgrud (uavh.) (Rødt ikke representert).

Lokalsenteret i Kvernevik har lenge lidd gjennom en gradvis nedbygging. År etter år har naboer til Kvernhuset måtte leve med en skjemmende ruin i nærmiljøet. Kvernevik har blitt lovet et nytt bydelssenter, men også dette drar ut. Det er svært viktig at folk kan få treffe lege i egen bydel. Det handler om trygghet i nærmiljøet. Kommer Arbeiderpartiet til makten, skal vi gjennomføre planene om et bydelssenter. Her vil vi ha fire fastlegehjemler.

Kommunen opprettet i 2017 «Nye muligheter i Kvernevik» for å hjelpe elever med å lykkes i ungdomsskolen og forebygge frafall. Arbeiderpartiet støtter dette viktige og koordinerende tiltaket. Men prosjektet må styrkes. Sammen med SV, Rødt og MDG økte vi midlene i tiltaksplanen mot barnefattigdom med 50 millioner i vårt alternative budsjettet, fordi hardere lut må til for å få bukt med levekårsutfordringene i Kvernevik. Vi satte også av midler til en egen familiekoordinator.

Et lokalsamfunn skapes sammen. Kvernevik er på mange måter en fantastisk bydel, med et sterkt nærmiljø og samhold som misunnes av mange. Frivillighetssentralen har markert seg veldig godt etter oppstart. Ildsjelene i Sunde IL gjør en svært viktig jobb. Kirken er et viktig samlingspunkt, ikke minst med tanke på arbeidet for barn og unge. Natteravnenes innsats er hederlig.

Identiteten er sterk og tålmodigheten har vært stor. For alle disse gode initiativene jobber i motbakke når den offentlige infrastrukturen ikke er på plass. For lenge har det manglet gode tilbud for byens innbyggere. Det er valg om få dager.

Partiene snakker igjen varmt om Kvernevik, og om et levekårsløft. Velgerne i Kvernevik bør spørre seg om de partiene som i 24 år har hatt flertall, fortjener flere sjanser, eller om det er på tide å overlate stafettpinnen til et mer handlekraftig lag.