Forsvarssjef Haakon Bruun-Hanssen og forsvarsminister Ine Eriksen Søreide var tilstede på seremonien i Texas da Norges første F-35-kampfly ble rullet ut av Lockheed Martin-fabrikken.

– Kutt antallet nye kampfly

Jacob Børresen, forsvarsekspert og pensjonert flaggkommandør, frykter for landets forsvarsevne hvis Norge ikke kutter antallet kampfly.

 

I dag skulle de tre første F-35-kampflyene landet på Ørland flystasjon, men i går kom det melding om at flyene er ett døgn forsinket. Årsaken til forsinkelsen var manglende tilgjengelighet på tankfly. 

Norge skal anskaffe totalt 52 nye kampfly, med en beregnet kostnad på 81,3 milliarder kroner. Da Stortinget vedtok å kjøpe de amerikanske kampflyene for snart ti år siden, opererte regjeringen med en helt annen pris. Den gang ble det oppgitt at 48 fly ville koste 18 milliarder kroner.

Selve anskaffelseskostnadene utgjør mindre enn en tredjedel av de totale kostnadene. Tar man med levetidskostnaden for 30 års drift, vil prisen ende på nærmere 270 milliarder kroner, ifølge regjeringens beregninger. Norge skal etter planen motta de siste flyene i 2024.

Les også: Trump sår tvil om F-35

Kritikerne

Kjøpene av kampflyene er den største offentlige investeringen i Norge noensinne. En rekke tidligere forsvarstopper og fagmilitære eksperter har stilt seg sterkt kritisk til at Norge velger å satse så tungt på kampfly. Kritikerne mener gigantinvesteringen vil føre til at det blir for lite penger igjen til hæren og sjøforsvaret.

SV-leder Audun Lysbakken har vært en av de mest kritiske stemmene på Stortinget. Før valget tok han til orde for at Norge bør kutte antallet kampfly fra 52 til 40, og viste til at det vil gi en innsparing på minst åtte milliarder kroner i investeringsutgifter og minst 220 millioner kroner årlig i driftsutgifter.

Jacob Børresen, pensjonert flaggkommandør, har engasjert seg sterkt i forsvarsdebatten de siste årene.

– Jeg er enig med Lysbakken. Så langt har Stortinget vedtatt å kjøpe 40 kampfly. Jeg mener det vil være klokt å avstå fra å anskaffe de siste 12 – forutsatt at man bruker det man sparer på forsvarssektoren.

Følg Dagsavisen på Facebook og Twitter!

– Liten verdi

Børresen, som har en lang militær karriere bak seg, mener en styrking av bakkestyrkene og et sterkt sjøforsvar bør prioriteres foran nye kjøp av kampfly.

– Selv om man nå skal bruke masse penger på landmakta, blir hæren redusert. Kjernen i ethvert territorielt forsvar må være bakkestyrker. Vår såkalte brigade er ikke lenger noen brigade. Vi har bare én stående manøverbataljon i Nord-Norge og én i Sør-Norge. Den andre manøverbataljonen i Nord-Norge skal settes på mobiliseringsstatus. Kampfly har bare verdi som støtte til bakkestyrker og marine og vil derfor ikke spille hovedrollen i tilfellet krig.

Han sier han ikke skjønner prioriteringene.

– Det norske forsvaret vil alltid være avhengig av allierte forsterkninger. Jeg skjønner ikke hvorfor man ikke prioriterer det man har mest behov for.

Børresen har ikke vært kritisk til at Norge valgte amerikanske kampfly.

– Flyene er sikkert veldig bra. Men de er lite verdt når det de skal støtte omtrent ikke eksisterer. Det blir litt som å selge alle verdiene man har i huset for å få råd til nye sikkerhetslåser.

Les også: Dollarløft kan gi F-35-smell på 25 milliarder

Stort flertall

Børresen kjøper heller ikke argumentet om at flyene vil virke avskrekkende på Russland.

– Det er sludder. For det første så har ikke Russland noen grunn isolert sett til å angripe Norge. Hvis de likevel skulle angripe oss, og krig er uunngåelig, er 52 fly uansett et lite antall. De langtrekkende presisjonsmissilene til flyene har liten sprengladning, sier Børresen og legger til:

– Det som er avskrekkende er om vi demonstrerer forsvarsvilje ved å satse på et stort antall bakkestyrker, som er villige til å dø for landet. Vi vet hvor langt det sitter inne å gå inn med bakkestyrker. Det er bare å se på Libya og Syria.

Forsvarseksperten har ingen tro på at det blir flertall for å kjøpe færre fly enn planlagt.

– Vi kommer dessverre til å ende på 52 fly fordi det er massivt flertall for det på Stortinget. At man har landet på dette tallet skyldes en lang rekke forutsetninger som kan diskuteres. En av forutsetningene er at vi skal stille en skvadron med F-35 til internasjonale operasjoner. Er det noe vi bør prioritere? Hvis vi ikke hadde prioritert det, kunne vi redusert antallet til 40 uten at det hadde gått ut over nasjonale oppgaver.

De tre F-35-kampflyene skal etter planen lande på Ørland i morgen. Turen fra basen i Texas skal ta rundt 11 timer. Men dårlig vær kan ifølge Forsvarsdepartementet føre til forsinkelser.

– Det viser i et nøtteskall hva slags begrensninger slike fly har. De er i hvert fall ingen løsning på det norske forsvarsproblemet, sier Børresen.

Les også: Regjeringen vil kjøpe nye fly