Det er 18 ganger flere dødsulykker med vanlige kjøretøy enn med elbiler. Foto: Fredrik Varfjell/NTB scanpix

Kun to dødsulykker med elbiler

Det har kun vært to dødsulykker med elbiler på norske veier. Forskere mener elbilister kjører mer økonomisk og dermed tryggere.

– I de intervjuene vi har gjort, finner vi flere som sier de har endret kjørestil og kjører mye mer forsiktig etter at de begynte å kjøre elbil, sier professor Marianne Ryghaug ved NTNU til Teknisk Ukeblad.

Hun har forsket på holdninger og atferden til elbilister og er ikke overrasket over at det kun har vært to dødsulykker med elbiler på norske veier. Ryghaug mener at folk er mer aktsomme med ny teknologi og at de kjører mer forsiktig når bilen går stillere.

Elbiler er underrepresentert i ulykkesstatistikken og står for rundt 7,5 promille av alle ulykkene med personskade og 1,7 promille av alle dødsulykker.