Kun ett tilbud igjen i kampen om Kvitsøy-kontrakten

Den 10. juli var det tilbudsåpning på E 02 – Kvitsøy-kontrakten i Rogfast-prosjektet. Bare et tilbud blir vurdert videre.

I en pressemelding fra Statens vegvesen kommer det fram at det var i alt tre entreprenørfirmaer som var invitert til å levere tilbud og delta i konkurransen om den første store Rogfast-kontrakten. Statens vegvesen måtte i forhandlingsfasen avvise to av tilbudene, ettersom de hadde vesentlige avvik fra konkurransegrunnlaget i første runde. Disse to tilbudene var Skanska AS og Marti AS. 

Vegvesenet har derfor bare fått ett endelig tilbud på denne kontrakten. De som har levert tilbud er arbeidsfellesskapet Implenia Norge AS og Stangeland Maskin AS. 

– Vi er glade for at markedet har tatt den store utfordringen det er å gi seg i kast med en så stor og kompleks kontrakt som Kvitsøy-kontrakten. Men tilbudet ligger over det som var forventet, og vil nå bli kontrollregnet og vurdert opp mot budsjett og anskaffingsregelverket, sier fungerende regionvegsjef, Tone Oppedal. 

Hun regner med at Statens vegvesen vil lande en endelig avgjørelse i løpet av den kommende måneden.