Kulturhovedstaden Stavanger? Nå igjen?

LEDER: Stavanger og Bergen som felles europeisk kulturhovedstad vil være århundrets beste anledning til å definere vestlandsk kultur, språk og natur, skriver Bjørn G. Sæbø.

Fjorårets oppsummering av kulturhovedstadsåret 2008 var sant å si en flau bris. Hvis det ikke var for kollega Aftenbladets iherdige kulturjournalister hadde knapt noen merket at ti år var gått siden Stavanger og Sandnes sammen med Liverpool fungerte som europeiske kulturhovedsteder i 2008. Kunstneren Trond Hugo Haugens «Ka då ittepå»-prosjekt ble dessverre aldri fulgt opp i særlig grad av kulturpolitikere eller kulturmyndigheter.


Med «bare» elleve år siden Stavanger og Sandnes jobbet seg til den gjeve statusen og 19 år siden Bergen var den første europeiske kulturhovedstaden i norsk drakt, kan det gjerne være på tide å tenke gjennom om «ittepå» bør innebære en reprise. Rett og slett et vestlandsk samarbeid mellom Stavanger/Sandnes og Bergen? I Bergens Tidende har kulturredaktør Frode Bjerkestrand luftet ideen om kulturhovedstaden Bergen del 2, noe EU åpnet for da Luxemburg var kulturhovedstad både i 1995 og 2007. Ifølge BT er det ledige kulturhovedstadsår i 2028, 2030 og 2033. At Bodø søker om å være kulturhovedstad i 2024 bør ikke være et hinder for i hvert fall å diskutere hva en ny søknad ti eller 15 år fram i tid kan innebære.


Stavanger sto mot Bergen i det mislykkede forsøket på å lage en vestlandsregion, men kan en felles søknad for kulturhovedstedene Stavanger og Bergen være en bedre form for samarbeid enn å fusjonere noen byråkrater? Siden 2000 og 2008 har Oslo sopt til seg stadig flere kulturkroner – ikke minst 15 milliarder kroner til kulturbygninger – et voldsomt beløp med tanke på de 250 statlige millionene Stavanger fikk til sitt nye konserthus. En felles kulturhovedstad kan bevege litt på den tilsynelatende sementerte oppfatningen om at Oslo ikke bare skal være hovedstad, men også fungere som den eneste storbyen i Norge. Stavanger og Bergen som felles europeisk kulturhovedstad vil være århundrets beste anledning til å definere vestlandsk kultur, språk og natur.