Hun tar over som kultursjef i Stavanger

Tar midlertidig over sjefstillingen på grunn av koronasituasjonen.

Kristina Ehrenberg-Rasmussen hentes fra kommunens egne rekker i kulturavdelingen og vil konstitueres som kultursjef fra 13. oktober. 

Som konstituert kultursjef vil hun overta personalansvaret og tre inn i de funksjonene som følger kultursjefstillingen fram til 01.01.2022. Samtidig trer kultursjef Arnfinn Bjerkestrand til side og fortsetter som rådgiver i kommunen

Det opplyser Stavanger kommune på sine nettsider. 

Koronarelatert årsak

Kultursjef Arnfinn Bjerkestrand defineres inn i en av FHIs kriterier for risikogruppe, og har derfor utøvd sin rolle som kultursjef gjennom fjernledelse den siste tiden.

Direktør Herbjørn Tjeltveit opplyser at de nå gjør endringer både for å ivareta Bjerkestrand og for å sikre at kommunen har en kultursjef som kan være fysisk til stede på arbeidsplassen.

 –  Vi har funnet fram til en løsning til det beste både for enkeltansatte og avdeling, sier Tjeltveit.

Fram til utgangen av 2021 vil Arnfinn gå over i en rådgiverrolle i avdelingen. Han vil i perioden jobbe med strategisk utvikling, samt gi faglige råd til den konstituerte kultursjefen, opplyser Stavanger kommune.