Advokat Brynjar Meling (t.v.) og Mulla Krekar i forbindelse med ankesaken mot Krekar i Borgarting lagmannsrett i 2012. FOTO: HÅKON MOSVOLD LARSEN/NTB SCANPIX

Film om Mulla Krekar har fått filmstøtte

Filmkraft Rogaland har bestemt hvem som skal få 670.000 kroner i filmstøtte.

Styret i Filmkraft Rogaland har i styremøte 23. oktober vedtatt revidert regelverk.
 
– Filmkraft Rogaland ønsker å styrke satsingen på utvikling av tv-drama og spillefilm i regionen. Styret har derfor vedtatt å heve den øvre grensen for tilskudd til manusutvikling av lang fiksjon til kr 250 000. Den reviderte ordningen forutsetter imidlertid nå at manus har en innholdsmessig tilknytning til Rogaland, skriver Filmkraft Rogaland i en pressemelding

I denne søknadsperioden har Filmkraft Rogaland gitt tilskudd til 5 prosjekter, hvor 1 prosjekt med søknadssum over 100.000 kroner ble behandlet i styremøtet 23. oktober. 4 prosjekter får utviklingsstøtte, 1 prosjekt får produksjonsstøtte. Til sammen deler Filmkraft ut 670.000 kroner.

Følgende prosjekter bevilges tilskudd:

Produksjon-dokumentarserie  KIELLAND-ULYKKEN        SCREEN STORY AS     kr 400 000

Utvikling-dokumentar     ØGLÆND IMPERIET SOM  RAKNET    SANDEN MEDIA AS     kr 90 000

Utvikling-dokumentar     MULLAEN OG HALVE KONGERIKET    SCREEN STORY AS     kr 80 000

Utvikling-kortfilm           EI MOR; EI DOTTER OG EIN HUND    GOFILM AS     kr70 000

Utvikling-kortfilm           FLYTEBRYGGEN            THOMAS BECHMANN     kr30 000