Kultur

250 søkte: Disse får 100.000 og 50.000 kroner

For tredje gang er stipendordningen til Stavanger kommune for profesjonelle kunstnere og kulturarbeidere lyst ut. 250 søkte. 32 får stipend. Totalt deles det ut 1,85 millioner kroner.

– Det er gledelig å se at Stavanger har så mange fantastiske kunstnere som ønsker å utfolde seg videre gjennom stipendordningen. Bredden i søknadene viser kvaliteten på kulturproduksjonen i kommunen, men også at ordningen treffer godt, forteller utvalgsleder Bjarne Kvadsheim (Sp).

Under saksbehandling i Utvalg for kultur, idrett og samfunnsdialog 7. juni ble det vedtatt hvilke fem søkere som mottar arbeidsstipend på 100. 000 kroner, og hvem som får de 27 diversestipendene på 50.000 kroner.

Totalt deles det ut 1.850.000 kroner.

Under kan du se hvem som får penger.

Kulturstipend deles ut til enkeltpersoner med kunst eller kultur som profesjon eller profesjonell virksomhet, og omfatter alle kunst- og kulturfeltene. Formålet med ordningen er å bidra til utvikling av det enkelte kunstnerskap og legge til rette for faglig fordypning og ny kunstnerisk produksjon.

Stipendene skal være til inspirasjon og glede for kunstnere og kulturarbeidere, og en berikelse for byens kulturliv.

Om de som får 100.000

Arbeidsstipendene tildeles i år fem kulturaktører som utmerker seg med svært gode søknader, og som får tydelig fram hvem de er som kunstnere og hva et arbeidsstipend vil bety for deres kunstnerskap. Årets søknadstall var på 104, hvorav altså fem mottar stipend, skriver Stavanger kommune på sin nettside.

Diversestipendene er i år tildelt 27 kunstnere på ulike kunstområder. Kommunen mottok 146 søknader til ordningen som er ment for å stimulere kunstvirksomheten til den enkelte kunstneren.

Kultursjef Kristina Ehrenberg-Rasmussen er glad for at Stavanger kommune har muligheten for å dele ut 32 stipender til profesjonelle kunstutøvere.

– I år var det rekordmange søkere til ordningene, og vi er svært glad for å se den høye kvaliteten på kunstfeltet i Stavanger, sier Ehrenberg-Rasmussen.

Hun håper og tror at stipendene vil føre til bedre rammevilkår for kunstnerne, og opprettholde det høye nivået på den profesjonelle kunsten som produseres i Stavanger.

– Dette viser at Stavanger kommune anerkjenner behovet for frihet i kunstnerisk produksjon og tryggere økonomiske rammer for kunstnerne, sier Ehrenberg-Rasmussen.

---

Disse får penger:

De 5 mottakerne av arbeidsstipendet på 100.000 kroner:

 • Erlend Frafjord, litteratur
 • Jens Borge, musikk
 • Therese Markhus, scenekunst
 • Tove Kommedal, visuell kunst
 • Siri Borge, visuell kunst

De 27 mottakerne av diversestipendet på 50.000 kroner:

 • Mari Hauge, musikk
 • Ruth Anne Natasja Askelund, visuell kunst
 • Finn Helge Øglænd, litteratur
 • Sigbjørn Håland, musikk
 • Anders Hauge, musikk
 • Simen Halvorsen, musikk
 • Frode Felipe Schjelderup, visuell kunst
 • Stine Johanne Janvin Joh, tverrestetiske kunstarter
 • Erik Sæter Jørgensen, visuell kunst
 • Ingrid Toogood Hovland, visuell kunst
 • Torstein Grude, film
 • Alexander Flotve, musikk
 • Christine Hansen, visuell kunst
 • Madeleine Graadahl, scenekunst
 • Anna Ihle, visuell kunst
 • Hayat Al-Shari, tverrestetiske kunstarter
 • Markus Bråten, visuell kunst
 • Malin Landa, scenekunst
 • Maria Teresa Puig Pastor, visuell kunst
 • Kristin VelleGeorge, visuell kunst
 • Tale Dolven, scenekunst
 • Øyvind Johansen, musikk
 • Ragnhild Agathe Zetterstrøm, musikk
 • Hege Olsnes, litteratur
 • Linda Svensen, musikk
 • Victoria Heggelund, tverrestetiske kunstarter
 • Ingvild Maria Thingnes, scenekunst

---
Nyeste fra Dagsavisen.no: