Kultur

Utlyser tilskudd til en årlig gatekunstfestival

Stavanger kommune vil ha en årlig gatekunstfestival og strekker hånden ut til kulturaktører.

Stavanger vil ha en årlig gatekunstfestival tilbake til byen. Kommunen vil finansiere tiltaket gjennom å opprette en søkbar tilskuddsordning øremerket gatekunstfestival, hvor én aktør får oppdraget med å sikre helheten for festivalen.

Stavanger kommune utlyser et tilskudd til en gatekunstfestival hvert år, fra og med mai/juni 2023 til og med 2026, med følgende kriterier:

  • En gatekunstfestival med høy kunstnerisk kvalitet
  • En gatekunstfestival som kan komme store deler av byens innbyggere til gode
  • En arrangør med lokale og internasjonale nettverk og med erfaring som arrangør

Søknadsfristen er mandag 20. februar.

Tilskuddsordningen er rettet mot kulturvirksomheter og aktører innen det profesjonelle kunst- og kulturfeltet.

Søknadene må inneholde en prosjektbeskrivelse der det blir redegjort for tiltaket det søkes tilskudd til, samarbeidspartnere, avtaler, visningssted/arena, program og formidlingsplan. I tillegg til et budsjett og informasjon om søker.

Utvalg for kultur, idrett og samfunnsdialog fatter vedtak i sitt møte 8. mars 2023.

Nyeste fra Dagsavisen.no: