Kultur

Sola-nissene har også overlevd koronaen

Anmeldelse: Sola-nissene har tydeligvis tålt koronaens omfavnelser godt. De er tilbake til hørbar begeistring fra den oppvoksende slekt – og noen voksne…

Nissene i Sola kulturhus har overlevd koronaen og leverer i kjent stil.