– De vil være synlige i bybildet, spesielt når antallet studenter øker i løpet av det neste tiåret. De vil skape en levende bydel gjennom et stadig mer utbygget campus, skriver Erlend Jordal (H), som mener studentkulturen er en berikelse for Stavanger. Foto: Frode Olsen

Kronikk: Studenter, spising og spillopper

Studentene er viktige i dagens bybilde – de er overalt. Og vi vil ha flere til å komme, skriver Erlend Jordal (H).

Av: Erlend Jordal, Bystyremedlem (H)

På en helt vanlig tirsdag er det på sin plass å hylle studentene som er med og skaper morgendagens Stavanger. De er ikke bare viktige for det som skal skje i årene framover. De er viktige i dagens bybilde – de er overalt. Og vi vil ha flere til å komme!

Selvsagt er det viktigste studentene bidrar med det akademiske og den kunnskapen som de bidrar til å spre, formidle, tolke, utdype og undersøke videre. Det gir oss en region som alltid står bedre rustet for omstilling, debatter, gründere og levende fagmiljøer. Her er det UiS som bærer hovedansvaret – men kommunen bidrar med og politisk backing for fagtilbud og nye forskningsmidler når det er nødvendig.

Men studentene er også en økonomisk motor for regionen og byen. Hver student som kommer tilreisende vil normalt ha cirka 100.000 i lån og stipend. Pluss det som er med av oppsparte midler, eller det som kommer som ekstra tilskudd fra foreldre og familie per studieår. For eksempel vil 5000 tilreisende studenter dermed utløse godt over en halv milliard hvert år i tjenester, husleier, og handel. Det er ingen tvil om at utelivet, konsertarenaer, kafeer og butikker hadde merket det dersom disse studentene forsvant. Studentene er en økonomisk stormakt i vår region, de er mange og de har penger å bruke.

Det mange ofte tenker på knyttet til studenter er den berømte og beryktede studentkulturen. Den som består av onsdagsøl, konsert seint på en søndag, festivaldeltakelse midt på dagen, frivillig for organisasjoner på ettermiddagen. Jeg kunne fortsatt, men det de også gjør er å drive med sport, de driver med kunst, de driver med teater, de spiller instrumenter, de skriver i aviser og de lager radio. De har fadderfestivalen og de driver med barhopping og spillopping! Studentkulturen er en berikelse.

De vil være synlige i bybildet, spesielt når antallet studenter øker i løpet av det neste tiåret. De vil skape en levende bydel gjennom et stadig mer utbygget campus. Stadig flere vil jobbe videre i regionen vår. Ikke minst vil flere arbeidsplasser og forskningssentre styrke regionens kunnskapsproduksjon.

Vi står snart klar med en omfattende ny plan for utbygging på campus. Det blir 4000 nye studentboliger der oppe på Ullandhaug. Det blir nye akademiske bygg for forelesninger og for alle de vitenskapelige ansatte som skal forske og forelese. Vi skal sette av arealer til nye flerfunksjonsbygg som har plass til butikker, konditorier, og andre behov som studentene har. Vi skal bygge urbant – sette av areal til nye parker og nye idrettsområder. Ikke minst blir det utbygging av et nytt sykehus også. Mye skjer på campus – det bygges nytt, det bygges ut og det bygges høyere.