– Nå for tiden ser jeg en urovekkende trend, som handler om en tilbakevending til fortidens kjønnsrollemønster, hvor jenter blir framstilt som sarte og søte vesener som guttene må redde fra farer, skriver Turid Tafjord (SV). Illustrasjonsfoto: AP Photo/Mark Lennihan

Kronikk: Snevre stereotypier

Nå for tiden ser jeg en urovekkende trend, som handler om en tilbakevending til fortidens kjønnsrollemønster, skriver Turid Tafjord (SV).

Av: Turid Tafjord, Styreleder i Stavanger SV

Da jeg var lita jente, var Norges befolkning fortsatt fanget i et veldig tradisjonelt kjønnsrollemønster. Likevel hadde vi unger forbilder som Pippi Langstrømpe, Tjorven og Ronja Røverdatter – alle sterke jenteskikkelser som fikk være både sårbare, men også sterke, og som kunne ordne opp i ting som ikke fungerte. Det var ikke bare Astrid Lindgren som var opptatt av å utfordre de tradisjonelle kjønnsrollene – det ble skrevet mange andre bøker og laget mange filmer hvor både jenter og gutter fikk lov til å være hele mennesker og vise både styrke og svakhet.

Nå for tiden ser jeg en urovekkende trend, som handler om en tilbakevending til fortidens kjønnsrollemønster, hvor jenter blir framstilt som sarte og søte vesener som guttene må redde fra farer. Rollemodellene til småjenter ser i våre dager primært ut til å være ikledd rosa kjoler – gjerne med en krone på hodet. Guttenes rollemodeller, derimot, er gjerne enten superhelter, riddere eller sportshelter – alle tøffe, sterke karer som tåler en trøkk.

Dette er en utvikling som er uheldig, både for jenter og gutter. Begge gruppene blir presset inn i snevre stereotypier, hvor det ikke er rom for andre interesser eller egenskaper enn henholdsvis den «svake og feminine» prinsesse som må reddes av en gutt, eller den «sterke og mandige» helten som er aktiv og redder den passive prinsessen.
Bøker, filmer og dataspill er stappfulle av kjønnsstereotypier som hører hjemme i et annet århundre! Barna som blir utsatt for denne form for hjernevasking fra svært ung alder, har ingen mulighet for å verne seg mot inntrykkene slike filmer eller dataspill skaper. Når dette i tillegg forsterkes av alle som forsøker å selge noe, i form av noe så banalt som kjønnsspesifikke såper, penner eller bøker, og dette til alt overmål blir kjøpt av foreldre/besteforeldre og gitt som gaver til barna – ja, da er det et tegn på at det er noe alvorlig galt med samfunnsutviklingen!

Vi vet også at mange barn tilbringer altfor mye tid foran en skjerm, og resultatene ser vi altså allerede, i form av returen av usunne kjønnsroller. Dette blir tydelig allerede blant førskolebarn, og forsterkes etter hvert som barna vokser til, før det blir skikkelig ille når de kommer i puberteten. Det har vært mye snakk den senere tiden om den seksuelle trakasseringen og overgrepene mot kvinner – spesielt blant ungdommer. Jeg vil gå så langt som til å hevde at dette er nok et utslag av den kjønnsstereotype påvirkningen ungdommene har blitt utsatt for siden barndommen. Når voldtekt og andre overgrep ikke lenger hører til sjeldenhetene, men nærmest anses som en «normal» del av ungdomskulturen, da er det på høy tid å stanse opp og revurdere oppdragelsesmetodene!

Det har lenge vært et visst fokus på spesielt jenters nærmest maniske opptatthet av utseende, men nå viser det seg at guttene følger hakk i hæl. De manipulerte bildene som florerer på reklameplakater og i andre medier, setter en unaturlig standard for hvordan en kvinne eller en mann «skal» se ut. Det de har til felles er en karikering av det som oppfattes som henholdsvis «kvinnelig» og «mannlig». Kvinner eller jenter blir utstyrt med større bryster, smalere liv og bredere hofter enn de har i virkeligheten, mens gutter eller menn blir manipulert til å ha bredere skuldre og større muskler enn det som er naturlig.  

Det er heldigvis flere unge som nå gjør opprør mot dette urealistiske kjønnshysteriet, men dessverre er det fortsatt altfor mange som føler seg presset til å undergå til dels smertefulle operasjoner, eller andre korrigerende inngrep for å fikse på noe som i utgangspunktet er en helt naturlig kropp.

Nå er det på høy tid at vi stanser opp og roper varsku! Jeg vil oppfordre alle – både kvinner og menn – til å tenke over hva de kjøper til barn, og hvordan de behandler dem. La barn få være barn, og la dem få leke med og interessere seg for det de ønsker, uhindret av gammeldagse oppfatninger av hvordan små jenter og gutter «skal» oppføre seg!