I en tid med store teknologiske endringer, er det avgjørende å legge til rette for fremvekst av nye bedrifter og ny verdiskapning når bransjer og bedrifter forsvinner, skriver Høyres Anne-Kathrine Nygård Bergh. Illustrasjonsfoto.

KRONIKK: Ny teknologi krever ny politikk

Verden står overfor store endringer de kommende årene, skriver Høyres Anne-Kathrine Nygård Bergh.

Av Anne-Kathrine Nygård Bergh, Stavanger Høyre 

Vi vet ingenting sikkert om fremtiden. Det eneste vi kan være sikre på, er at fremtiden vil se annerledes ut enn i dag. Hvor mye man enn måtte prøve, så er det umulig å unngå forandringer. Skal vi klare å ta vare på det som virkelig er viktig for oss, som velferdsstaten og muligheter til alle, så må politikken som føres følge med i utviklingen. Gårsdagens politikk vil ikke fungere for fremtiden.

Teknologiutviklingen bidrar til store samfunnsmessige endringer, som også krever at vi skaper ny politikk. Følger ikke politikken utviklingen, får vi lavere verdiskaping og dermed et dårligere velferdssamfunn, for alle. 
Både forskere og andre eksperter er samstemte om at verden står overfor voldsomme endringer de kommende årene. Teknologi har i flere hundre år ført til maskiner som kan erstatte mennesker på arbeidsplassene. Det nye er at typen arbeid som forsvinner, og omfanget det vil få.  Hvor mange arbeidsplasser som vil forsvinne er usikkert, og ekspertene peker på alt fra 20%, og opp mot 90% innenfor visse yrkesgrupper. Allerede i dag finnes selvkjørende biler som kjører bedre enn mennesker, og maskiner som kan stille diagnoser mer presist enn leger. At jobber forsvinner har selvsagt skjedd i alle tider, og er derfor i seg selv ikke noe nytt, men tempoet går raskere enn vi har sett tidligere.

Når noen jobber forsvinner, vil det sannsynligvis vokse frem nye jobber som vi ikke har fantasi til å tenke oss i dag. Da jernbanen kom mellom Oslo og Eidsvoll, gikk det utover dem som drev med hestedrosje. Men sammen med jernbanen, dukket det opp en rekke nye funksjoner som en ikke hadde tenkt på tidligere. Kioskdrift på stasjonene, konduktører, transport av drivstoff og lignende. Det er ganske sikkert at vi vil se lignende tendenser også når en del av dagens jobber forsvinner.

Men en stor utfordring fremover er at automatiseringen ikke bare erstatter manuelle oppgaver, men erstatter krevende oppgaver som har krevd høy kompetanse og gitt godt betalte jobber.  Det er en ny situasjon hvis «roboter» overtar krevende og høyt betalte oppgaver, mens de nye arbeidsplassene, for mennesker kommer i dårligere betalte jobber. Dette må vi forberede oss på.

Automatiseringen kommer til å kreve mye av oss. Evne til omstilling vil være avgjørende for å lykkes både som enkeltindivider og for samfunnet. Når omstillingen skjer fort, kan man få perioder med økt ledighet fordi det er ubalanse mellom kvalifikasjonene arbeidstakerne har og de kvalifikasjonene som etterspørres. Utdanning og etterutdanning vil bli enda viktigere enn noen gang tidligere.

Derfor er det er avgjørende at vi investerer i utdanningssystemet. I tillegg til å bygge bedre kvalitet generelt i skolen og høyere utdanning, må vi ha et utdanningssystem som er fleksibelt nok til å tilpasse seg de endringene som skjer i arbeidslivet, og som bidrar til å fremskaffe det nye næringslivet den kompetansen som trengs. Høyre har, både i regjering og lokalt, vist at vi prioriterer skolen. Sammen med flertallspartiene i Stavanger styrket vi skolebudsjettet for neste fireårsperiode betydelig, og bevilget totalt 14,2 millioner kr øremerket til økt IKT satsing i skolen. Kunnskap om teknologi og hvordan man kan innhente og bruke informasjon vil bli viktigere i morgendagens arbeidsliv, og da må skolen henge med i utviklingen.

En annen viktig faktor er å legge til rette for mer entreprenørskap og innovasjon i næringslivet. I en tid med store teknologiske endringer, er det avgjørende å legge til rette for fremvekst av nye bedrifter og ny verdiskapning når bransjer og bedrifter forsvinner.
Nye vekstbedrifter har flere valgmuligheter enn noen gang når det gjelder hvor de kan lokalisere seg. Kombinasjonen av gode og stabile rammebetingelser for næringslivet og tilgang til kvalifisert arbeidskraft vil være avgjørende for om et selskap blir lokalisert i Norge eller i utlandet. Vi kan aldri vinne på å være billigst, men særnorske skatter kan bidra til at Norge går glipp av både arbeidsplasser og skatteinntekter som vi trenger for å opprettholde dagens velstandsnivå.

Vi trenger nye vekstmotorer i norsk økonomi, og i vår region trenger vi nye vekstbedrifter i nye bransjer. En solid og nyskapende næringspolitikk er et avgjørende virkemiddel for å trygge jobber og å sikre verdiskaping i årene som kommer.

Fremtiden kommer uansett om vi liker det eller ikke. Vi må lykkes sammen som samfunn når verden forandrer seg. Skal vi klare det, må vi møte fremtiden med  de riktige tiltakene, og den riktige politikken, for å kunne bevare viktige norske felles verdier.