Høgre i regjering tar grep for at fleire elevar skal få lære meir, skriv Aleksander Stokkebø (H) i dagens kronikk. Foto: NTB scanpix

Kronikk: Mestring, utfordring, fellesskap

Alle elever skal oppleve mestring. Alle elever skal møte utfordringer og lære å løse de. Alle elever skal oppleve et felleskap, skriver Venstres Rune Askeland.

Av Rune Askeland, nestleder i kommunalstyret for oppvekst og bystyremedlem (V)

Dette er tre viktige punkt, tre essensielle punkt. Tre viktige moment for Venstre i jobben for å gjøre Stavangerskolen enda bedre.

Årets rapport om tingenes tilstand i Stavangerskolen er klar. Kvalitetsmeldingen har blir lagt frem for skolepolitikerne og skal snart debatteres i bystyret.
Bare så det er sagt, kvalitetsmeldingen levner ingen tvil om at vi har en god skole. Våre elever og våre ansatte trives i stor grad. Elevenes foresatte er godt fornøyd med samarbeidet med skolen.  Vi har pedagoger som hver eneste dag ser våre barn, vi har en skolehelsetjeneste som løfter elever som sliter med store, eller mindre utfordringer.

Vi har avdelingsledere og rektorer som tilrettelegger og leder sine kollegaer på en god måte.
At Stavangerskolen er god, er ikke noe nytt eller overraskende i årets kvalitetsmelding, men det er viktig at vi som politikere anerkjenner den jobben som blir gjort hver eneste dag i Stavangerskolen. Det er mange tusen elever opp gjennom årene som er takknemlig for den tiden de hadde på en skole i Stavanger.

Noen elever, både tidligere og nåværende, har opplevd skolen på en annen måte. Vi ser at det er en trend at motivasjonen til mange elever daler fra start til slutt på ungdomsskolen. Her kan en jo lett forestille seg at ungdommene blir lettere motivert av fotball, pokemon eller kjærlighet? men er ikke den forklaringen litt enkel? Er det ikke mulig å motivere flere?

Jeg og Venstre har troen. Troen på en skole som gir de rette utfordringene, der vi ser alle, der flere ser frem til norsktimen, eller samfunnsfagstimen. Vi tror det handler om element som variert undervisning, prioritere praktisk/estetiske fag høyere, stor pedagogisk frihet og de rette digitale verktøyene. I tillegg til at motivasjonen faller for begge kjønn utover ungdomsskolen, så er det ett kjønn som har den klart beste karakterboka. Jentene er best, og det har de vært ganske lenge. Både i Stavanger og i resten av landet.
Hvordan skal vi få løfte både motivasjonen og karakterene til guttene?  Handler det om at skolen ikke klarer å gi rastløse gutter de rette utfordringene? Handler det om for lite innslag av praktiske/estetiske element i fagene?  Vi skal vokte oss vel for å påstå at jeg sitter med noe fasit her, men vil tro at mange av elementene som kan løfte motivasjonen kan også gi gode resultat for guttene.  Kan skolen matche pokemon?  Jeg var på Knowhow EdTech konferansen i Stavanger tidligere i år og fikk høre to elever fra Gosen skole, to gutter, snakke om koding. De klarte ikke legge ifra seg skolearbeidet i helger og ferier, så spennende var det!

I disse dager så reiser jeg og leder for kommunalstyret for oppvekst, Sissel Knutsen Hegdal, rundt på Stavangerskolen for å motta innspill og for å ha en god dialog med skolene våre. 
Første skole var Smiodden skole.  De imponerte oss. Den innsatsen de gjør for å følge opp hvert enkelt elev står det respekt av. Å følge opp hver enkelt elev er viktig. Hvordan følger vi opp de som trenger litt ekstra hjelp?  I Stavanger har vi flere elever som mottar spesialundervisning enn andre sammenlignbare byer i Norge. Bør dette bekymre oss?  Eller betyr det at vi har gjort en stor innsats i Stavanger for å avdekke behovet?  Venstre ser frem til en forskningsrapport om spesialundervisningen i Stavangerskolen som blir forelagt oss litt senere i høst.  Jeg får mange innspill om spesialundervisning og kvaliteten på den. Skal vi innføre en mer detaljert loggføring av spesialundervisningen for å gi foresatte bedre informasjon?  Skal vi jobbe for at mest mulig av spesialundervisningen skjer i fellesskap med klassen, eller ikke?  Eller er en kombinasjon det beste.  Mange spørsmål som Venstre ser frem til å få belyst.

I kvalitetsmeldingen ser vi også at lærertettheten går ned. Dette er ikke en ønsket utvikling for Venstre.  Venstre, i lag med KrF, har de siste årene kjempet for å få midler til flere helsesøstre og flere lærere. Stavanger har fått penger. Vi har ikke fått flere lærere og ikke så mange helsesøstre som vi hadde tenkt. Kommunalstyret for oppvekst har bedt om få forklaring på hvorfor 14 millioner kr til flere lærere, ikke har gitt oss flere lærere.
I disse dager har arbeidet til Ludvigsen utvalget blitt politisk behandlet. Utvalget har skissert veien videre mot fremtidens skole. Noe av essensen her er større grad av kreativitet, innovasjon og problemløsning i skolen, læreplanene skal ha færre detaljerte læringsmål, praktisk/estetiske fag skal få en større plass i skolen og under lærerutdanningen.

Utvalget ser og digital kompetanse som en sentral del av fagområdene i skolen. Digital kompetanse er i dag en forutsetning for å kunne delta i ulike former for læring og utdanning og for å delta aktivt i arbeides- og samfunnsliv, sier utvalget i rapporten sin.
Snart får alle ungdomsskoleelever i Stavanger sin egen digitale enighet, som for de fleste blir chromebook. Vi reduserer skillet mellom det digitale samfunnet og skolen. Kanskje gjør vi skolen litt mer attraktiv for noen? 

Vi skal ha en politisk debatt om kvalitetsmeldingen i bystyret. Venstre er opptatt av at vi skal være konstruktiv, vi skal adressere utfordringene, og gi de en god oppfølging. 
Når vi løfter blikket fra kvalitetsmeldingen, så er inntrykket at vi har en skole i norgestoppen på de fleste områder. Vi må gi anerkjennelse til alle de lærerne, rektorene, andre ansatte, elevene og foreldrene som hver dag gjør Stavangerskolen til en god skole der læringsglede og trivsel står høyt.