Foto: Erik Holsvik

Kronikk: «Hva er å ta ansvar?»

Etter siste møtet vi hadde i kommunalstyret for byutvikling før ferien har debatten om det nye SUS på Ullandhaug blusset opp, skriver Frode Myrhol, gruppeleder i Folkeaksjonen Nei til mer bompenger (FNB).

Av: Frode Myrhol, gruppeleder FNB og medlem av kommunalstyret for byutvikling (KBU) i Stavanger

Det startet med at Ap sin gruppe i KBU pekte på en del av de utfordringene regionene vil få i forhold til infrastruktur og økning i trafikkmengden på grunn av plasseringen på Ullandhaug. Egil Olsen (H) skrev deretter i sitt svar til Ap at et enstemmig bystyre hadde sagt at når Helse Vest hadde tatt sin endelige beslutning om utbyggingsalternativ, så skal et samlet bystyre arbeide for at et nytt sykehus skal bli bygget raskest og best mulig.
Dette stemmer ikke helt, men jeg forstår godt hva Egil Olsen sikter til, det samme poenget har nemlig blitt dratt fram flere ganger av ulike personer, også fra ledelsen ved Helse Stavanger, som prøver å rettferdiggjøre plasseringen på Ullandhaug. Det virker som de bruker det som en slags immunitet mot å ta ansvar for konsekvensene vedtaket om Ullandhaug medfører.

LES OGSÅ: Debatt: «Demokrati, enevelde og behandlingsprosess»

Bystyret vedtok syv punkter på møtet 28. september i fjor. Det mange nå peker på er punkt 2.
«Stavanger kommune vil bidra aktivt med tilrettelegging for realisering av det alternativet som Helse Vest HF velger.»
Dette betyr selvsagt ikke at Helse Vest og helseministeren kan legge nytt SUS der de vil helt uten videre, for så å overlate til Stavanger kommune å ordne resten. Dette betyr at vi i Stavanger kommune skal legge til rette for reguleringsplaner slik at en plassering kan realiseres, men staten og Helse Vest må selvsagt ta regning selv, slik enhver annen utbygger måtte ha gjort. Jeg har tidligere påpekt hvordan Liverpool City council stilte krav til Liverpool FC i forhold til infrastrukturtiltak om at de måtte ta kostnaden med gjenåpning av en nedlagt godslinje og bygging av en ny togstasjon om de skulle få tillatelse til å bygge ny stadion med 70.000 i tilskuerkapasitet. Samme type krav må Stavanger kommune nå stille til staten og Helse Vest når det gjelder utbygging av infrastruktur til et nytt SUS, siden helseministeren og Helse Vest rett fram ignorerer bystyrets vedtak.

LES OGSÅ: Debatt: «En Høyre exit under planlegging»

Det er merkelig at så mange nå drar fram sin egen tolkning av punkt 2 som en blankofullmakt, mens de overhodet ikke kommer inn på de andre punktene i bystyrets vedtak, som blant andre disse punktene:
3. Stavanger kommune anbefaler Helse Stavanger HF å inkludere Statlige planretningslinjer for samordnet bolig-, areal- og transportplanlegging som beslutningskriterium.
4. Stavanger kommune anbefaler følgende for det videre arbeid med alternativene:
c. At valgt alternativ ikke bidrar til å øke transportbehovet i regionen.
5. Stavanger kommune anbefaler Våland for lokalisering av nytt sykehus. Det må i det videre arbeidet sikres løsninger for samhandling og samarbeid mellom sykehuset, forskning, utdanning og næringsliv.
6. Stavanger kommune anbefaler at det tas opp drøftinger med overordnet myndighet for å sikre tilstrekkelig finansiering til at utbyggingen kan skje i ett byggetrinn.
7. Skinnegående kollektivtransport til nytt SUS utredes, uansett lokalisering.

LES OGSÅ: Debatt: Skjerpings, Høyre!

Disse punktene er det altså ingen som trekker fram av dem som nå gjør et poeng av at det er viktig å følge bystyrets vedtak, siden de alle har blitt ignorert er det er selvsagt enkelt å skjønne hvorfor.

Når det snakkes om hvem som tar ansvar eller ikke, så er det vel de som nå prøver å jobbe for en best mulig løsning for Stavanger i tråd med bystyrets vedtak som gjør det. Altså de som prøver å gjøre det beste ut av det mange vil mene er et direkte uansvarlig vedtak gjort av Helse Vest og helseministeren, der de har plassert et sykehus på Ullandhaug mot bystyrets vedtak og uten å legge fram en plan for hvordan de tenker å løse eller finansiere de problemene og utfordringene en slik plassering gir når det gjelder infrastrukturen.

LES OGSÅ: – Vi bygger først og fremst for pasientene

En sammenligning de fleste vil forstå er at når det nærmer seg jul så vil alltid noen barn ha gaver som er langt dyrere enn det foreldrene har råd til, ansvarsfulle foreldre må da ta et valg og handle gaver innenfor de økonomiske rammene de har, mens noen kanskje litt mer uansvarlige tar opp et dyrt forbrukslån de ikke vil kunne nedbetale for ikke å skuffe de håpefulle, de aller færreste vil derimot sette sin lit til at noen andre betaler for gaven til barna.

Om staten og Helse Vest ikke har budsjettert for de faktiske kostnadene ved en sykehusutbygging på Ullandhaug og de rekkefølgekravene en slik utbygging vil medføre, er det eneste ansvarlige å gå for en løsning de faktisk kan finansiere. Ved en utbygging på Våland vil de ikke få disse utgiftene siden det meste av infrastrukturen allerede er på plass. Det er ikke å prøve på en omkamp at folkevalgte i Stavanger påpeker dette, det er ansvarlighet overfor Stavanger og regionens innbyggere, slik at de skal slippe å ta regningen for å gjennomføre en villfaren tanke om at sykehuset må ligge 1 km fra UiS i stedet for 3 km fra UiS for å få samhandling mellom disse to institusjonene.

Vi ser allerede nå at enkelte begynner å snakke om at kostnaden av utbyggingen av infrastruktur til Ullandhaug kan bli innlemmet i Bypakke Nord-Jæren, om det kommer lenger enn til tankestadiet så vil det sprenge alle ironi-meter som finnes, jeg vil helst ikke si mer om det akkurat nå.
Men til slutt, dette er altså ikke en omkamp, men et forsøk på en bevisstgjøring rundt kostnader vedrørende rekkefølgekrav i forbindelse med et eventuelt nytt SUS på Ullandhaug.
Om ikke staten og Helse Vest kan finansiere et nytt SUS på Ullandhaug sammen med ny infrastruktur og andre rekkefølgekrav, så er det best at de finner ut av det så raskt som mulig slik at de kan se på det andre alternativet igjen.

Om staten og Helse Vest derimot har en plan klar for å finansiere infrastrukturen som må bygges ut og de andre rekkefølgekravene som vil komme på grunn av at de valgte Ullandhaug, så tror jeg de fleste av oss som er involvert i prosessen ville satt pris på å få garantier om det så raskt som mulig siden det har stor betydning for det videre arbeidet.

Som folkevalgt i Stavanger kan jeg nemlig ikke godta at en stor del av regningen for helseministerens prestisjeprosjekt blir lagt over på byens innbyggere når det finnes et bedre alternativ uten disse ekstrakostnadene og utfordringene på Våland.