Vi har i dag en stor utfordring med å sikre at vi utdanner dyktige yrkesfaglige elever. De er også nøkkelen til å løse morgendagens utfordringer. Foto: NTB Scanpix

Kronikk: «Framtiden krever kreativ tenkning og god utdanning»

Å skape en god skole i Rogaland er en langsiktig strategisk egoisme. De nesten 17.000 ungdommene som går i skolen vår i dag skal bære samfunnet vårt inn i framtiden. Vi vet ikke hva som møter dem der, men vi kan forberede dem på det.

av Marianne Chesak (Ap), fylkesvaraordfører og leder av Y-nemnda, og Simon Næsse (Ap), leder opplæringsutvalget

Så hvordan kan vi skape en skole som faktisk forbereder ungdommene for framtiden? Svaret på dette skal ikke vi politikere gi alene. Det er de flere tusen fagpersonene i skolen som må hjelpe oss med. Vi må skape rammene, de må lære dem fag og metodikk.

For det er i disse møtene læring skjer. Mellom elev og lærer. Heldigvis står det bra til i skolen i Rogaland. Elev­under­søkelsen viser at elevene i Rogaland rapporterer om bedre støtte fra lærerne enn elever i resten av landet. Det gjelder særlig ved at elevene opplever at lærerne deres bryr seg om dem. Dette er avgjørende viktig.

Vi møter enorme utfordringer med et endret arbeidsliv, klimakrisen, overbefolkning og sikkert en haug med andre utfordringer vi ikke forstår på dette tidspunktet. For å møte disse, trenger vi evnen til å stille spørsmål ved de mest grunnleggende tingene vi tar for å være selvsagte. Vi må organisere vår sameksistens på en slik måte at jorden tåler oss, og vi unngår konflikter. Dette krever en enorm kreativ tenkning og en godt utdannet befolkning.

Rogaland vil ha andre forutsetninger om 10 år enn hva den har i dag. Hvordan skal vi sikre at vår ungdom er forberedt til å møte denne framtiden? Kan vi greie å utdanne de personene som skal løse utfordringene i 2050? Vi vet knapt nok hva som møter oss i 2018. Det som da er viktig er å sikre at de som vokser opp i dag er mer kreative og godt utdannet enn noen gang, slik at de kan finne disse løsningene selv.

Så har vi en optimalt god skole i Rogaland i dag? Vår påstand er at dagens utdanningssystem har mange muligheter til forbedring. Se bare hvilke yrker og fag som har mest status. Vi har i dag en stor utfordring med å sikre at vi utdanner dyktige yrkesfaglige elever. De er også nøkkelen til å løse morgendagens utfordringer. Derfor trenger vi dem som brenner for yrkesfag og de som velge denne utdanningen.

Så hva kan vi politikere gjøre? Vi bør fortsette å anerkjenne fagpersonene som er ansatt i skolene våre. Vite når vi skal trekke streken mellom politikk og fag. Videre må vi se til at vi bidrar til at det er nok fagpersoner i møte med våre elever.

Det er derfor Arbeiderpartiet har gått til valg på å stoppe skolekuttene og sikre at elevene våre ikke møter en tom pult når de møter på skolen. Det skal være et levende klasserom hvor dyktige lærere får gjøre det de er gode til. Det er ikke ny betong som gir læring, det er dyktige mennesker. 

Dette handler om prioriteringer. Vi må finne penger og sette disse av til fagpersoner, ikke bygg. Det har vi gjort. Mange flere millioner brukes nå på skolen vår. I fjor startet vi satsingen på å hindre at ungdom dropper ut av skolen. I år setter vi av penger til vikarpott for lærere og styrker igjen rammene til skolen. Vi har også satt av mye midler for å gi rett på skole til alle. Tettet de hullene vi har funnet. Målet er å skape en skole som er hakket bedre enn i fjor. Vi vil bygge sten for sten.

I en situasjon hvor Rogaland møter mer utfordringer enn på lenge er det dette vi i må ha fokus på. Sikre at neste generasjon med elever er bedre utdannet og bedre forberedt på framtiden enn oss. Det er slik vi får snudd utfordringer til muligheter.