Kristelig fomleparti

LEDER: Om ikke annet har denne prosessen vist at Hareide har politisk ryggrad og et gjennomført demokratisk sinnelag – egenskaper som en del andre politikere kan misunne ham, skriver Bjørn G. Sæbø.

Enten er det fomlingen som rår i toppen av Rogaland KrF, eller så er ledelsen i fylkespartiet usedvanlig maktglade. Lørdagens fylkesårsmøte med valg av delegater til KrFs ekstraordinære landsmøte 2. november, skulle ta en av de viktigste politiske beslutningene dette tiåret. Som det største fylkeslaget i KrF og som ett av de første til å velge landsmøtedelegater, burde vissheten være til stede om at presedens skapes. Når forhåndssignalet fra partiledelsen i tillegg går ut på at mindretallet må høres, er lørdagens gjennomføring av valg kritikkverdig. Det er alvorlig når en vet at Rogaland KrF kan ha avgjort regjeringens skjebne. LES OGSÅ: Fylkesledere krevde krisemøte etter Rogaland-sjokket


Det tjener Knut Arild Hareide til ære at han så sterkt har vektlagt å lytte til begge fløyer av partiet, både til «de blå» og «de røde». Hareide vet at han har utløst rystelser ved å tvinge KrF til å velge farge, samtidig som han har hatt med sin Erna-vennlige nestleder Olaug Bollestad når det store veivalget skal forklares. Om ikke annet har denne prosessen vist at Hareide har politisk ryggrad og et gjennomført demokratisk sinnelag – egenskaper som en del andre politikere kan misunne ham. Storsinnet deles ikke av hans partifeller i Rogaland, selv om ledelsen prøver å dekke seg bak at flertallsvalg er måte å gjøre det på ved valg av delegater.


Flertallsvalg – der vinneren tar alt – er i strid med den norske, politiske væremåten. Det er videregående-pensum at flertallsvalg polariserer og ikke tar hensyn til mindretallet. I Rogaland KrFs tilfelle var det snakk om en tredel av fylkesårsmøtedelegatene. 15 blå delegater til det ekstraordinære landsmøtet i tillegg til den «røde» fylkesordfører Solveig Ege Tengesdal, er ikke representativt i et så sammensatt parti som KrF, selv om det er en mygg blant partier. Det er ille, men tilgivelig hvis Rogaland KrF begikk en organisatorisk brøler. Det er ille og utilgivelig hvis fylkesårsmøtet til Rogaland KrF droppet forholdstallsvalg med viten og vilje.