KrFU-lederen middels klimafornøyd med landsmøtet

Ingen av ungdomspartiets mer radikale oljevernforslag fikk flertall på KrFs landsmøte, men KrFU-lederen mener de likevel har fått gode gjennomslag på klima.

– Det blir feil å si at jeg er kjempefornøyd, men jeg vil si at jeg er 80 prosent fornøyd, og det er bedre enn ingenting, sier KrFU-leder Martine Tønnessen til NTB på spørsmål om hvor fornøyd hun er med klimavedtakene fra helgens KrF-landsmøte på Sola.

Søndag behandlet partiet en resolusjon med tittel «olje- og gassnasjonen må omstilles», der de blant annet vedtok varig vern av havområdene utenfor Lofoten, Vesterålen, Senja, Jan Mayen, Mørebankene og kystnære områder i Skagerrak, og at det ikke åpnes for oljeleting i områder nordøst i Barentshavet. Partiet vil i tillegg vurdere endringer i reglene for petroleumsskatt.

Tønnessen skulle gjerne sett at partiet var hakket mer offensivt.

– Jeg skulle ønske vi også gikk inn for å begrense konsesjonsrunder videre. Det mener jeg er et viktig signal å sende: Vi kan ikke skru av oljekrana i morgen, men vi må sende ut et signal om at vi må gjøre det i framtiden, og at den framtiden er ganske nær, sier hun.

Les også: Ropstad advarer mot statlig styring av familiene

Nederlag

Oljeforslagene som ble vedtatt var stort sett lette å svelge for samtlige av delegatene på landsmøtet.

Som resolusjonskomiteens leder Erik Lunde slo fast fra dirigentbordet både om LoVeSe-vern og nei til oljeleting ved Iskanten: Dette er i tråd med KrFs politikk.

Enkelte av forslagene fra KrFU og Innlandet KrF var derimot vanskeligere å svelge. De tok til orde for å avskaffe leterefusjonsordningen, ikke åpne for videre oljeleting på norsk sokkel og ikke lyse ut ytterligere konsesjonsrunder – uten å få gehør på landsmøtet.

De ville heller ikke vedta de modererte utgavene av KrFUs forslag om å «betraktelig redusere» omfanget av framtidige konsesjonsrunder eller stille krav om samfunnsøkonomisk lønnsomhet når utvinningstillatelser tildeles gjennom TFO-ordningen.

Istedenfor vedtok partiet et punkt der det slås fast at partiet skal fremheve at kompetansen i oljebransjen er en ressurs som bør benyttes i klimavennlig omstilling.

KrF vil kutte i fedrekvoten: – Gir uttrykk for et senka ambisjonsnivå

Nestlederen slo igjennom

Det var partiets nye nestleder Ingelin Noresjø fra Nordland som påtok seg ansvaret med å tale mot de mer ytterliggående KrFU-forslagene, som hun likevel åpner for at partiet kan vedta på et senere tidspunkt.

– Jeg er blant dem som er glade for at KrFU løfter en oljeresolusjon inn i landsmøtet, for det er en viktig debatt. Men når vi skal behandle dette som endringsforslag på tampen av landsmøtet, blir debatten for grunn, sa hun.

Tønnessen er ikke enig, men er samtidig fornøyd med signalene fra Noresjø.

– Vi skal i hvert fall ta dette opp igjen senere. Om to år har vi programbehandling, og da må man kunne forvente at alle i hvert fall tar stilling til forslagene våre. Men jeg mener vi også kunne gjort det på dette landsmøtet. Vi holdt alle tidsfrister, og jeg mener vi bør behandle all politikk helt likt, sier hun.

Her går det galt: Bollestad brakk to ribbein i sekkeløp

– Må gå lenger

Oljenederlagene til tross mener Tønnessen at KrFs politikk er mer klimaoffensiv nå enn den var før helgens landsmøte.

– Vi har vist at vi setter klima på dagsordenen, og nei til oljeleting i Barentshavet Nordøst og stadfestet varig vern av LoVeSe går lenger enn partiprogrammet vårt gjør i dag. Jeg er også veldig fornøyd med at vi har sagt klart at vi også skal ha utbygging av vindkraftverk på land i tillegg til i vann, sier hun.

KrFU-lederen mener dog at partiet bør gå enda lengre når de behandler nytt partiprogram i for stortingsvalget i 2021.

– Vi vil markere oss som et framoverrettet miljøparti, og da mener jeg man må kunne gå enda lengre. Det tror jeg også resten av KrFerne er innstilt på, sier hun.