Illustrasjonsfoto: Thomas Brun / NTB scanpix

KrF sikret rekordinvestering for skolebarn

DEBATT: Lærere er skolens viktigste ressurs, skriver KrF-politikerne Olaug Bollestad og Geir S. Toskedal.

Av: Olaug Bollestad, stortingsrepresentant for KrF og Geir S. Toskedal, stortingsrepresentant for KrF

KrF har forhandlet inn 1,3 milliarder til flere lærere i grunnskolen gjennom hele denne perioden. Pengene hadde aldri kommet uten KrFs innsats.

KrFs grunnskoleseier og satsing har gitt store resultater: Bare i 2017 får kommunene 1,3 milliarder mer til flere lærere i 1.–4. klasse, det er 460 millioner kroner mer enn i fjor. Disse pengene hadde aldri kommet uten KrFs innsats. Betydningen blir tydelig når midlene nå fordeles på kommunene. Denne målrettede satsingen vil gi mer enn 1700 flere lærere i 1.–4. klasse.

Lærere er skolens viktigste ressurs. Elever fortjener bedre tilgang til denne ressursen uansett hvor i landet de bor eller hvilken skole de går på. Derfor mener KrF at denne rekordinvesteringen bør følges opp med en lovfestet norm for lærertetthet på skolenivå. Vi sikter mot maksimalt 20 elever per lærer i 5.–7. klasse og maksimalt 15 elever per lærer i 1.–4. klasse.

Dette vil gi lærere mer tid til å se og hjelpe hver enkelt elev, ikke minst blant de yngste elevene. Solid forskning viser at dette vil styrke skolen, og ikke minst være viktig for faglig svake elever og elever fra familier med lav sosioøkonomisk status. De samme elevgruppene som er overrepresentert både når det gjelder spesialundervisning og i frafallsstatistikken.

KrF vil fortsette å snakke om tidlig innsats og flere lærere på inn- og utpust, fordi vi vet at det vil gi en bedre skole der læreren har tid til å se og hjelpe hver enkelt elev. Dette er investering for framtiden!