Dag Mossige (Ap) og Bjarne Kvadsheim (Sp) etterlyser innsikt i mobbetall fra de private skolene i Stavanger kommune, og har bedt rådmannen ta initiativ til å hente inn denne informasjonen, selv om kommunen ikke formelt sett har tilsynsmyndighet. FOTO: Roy Storvik/Stein Roger Fossmo

Krever mobbetall fra private skoler på bordet

Mobbetall fra de private skolene må fram i lyset. – Absurd at kommunen ikke har innsikt og oversikt, mener Dag Mossige (Ap) og Bjarne Kvadsheim (Sp).

«Stavanger kommune kartlegger ikke enkeltvedtak fattet etter opplæringsloven kapittel 9A ved friskoler. Så langt vi kjenner til, blir heller ikke informasjon om vedtak fattet på friskoler offentliggjort. Stavanger kommune går ut fra at friskolene følger opp arbeidet med elevene sitt psykososiale miljø etter gjeldende regelverk. Det er ellers fylkesmannen som fører tilsyn med friskolene.»

Slik lyder svaret fra rådmannen på spørsmål om mobbesaker ved Stavangers private skoler blir kartlagt, og om denne informasjonen gjøres tilgjengelig for Stavanger kommune.

– Holder ikke

Dette holder rett og slett ikke i 2017, der mobbing i skolen er et svært viktig og stadig mer aktuelt spørsmål. Det mener den noe uvanlig samstemte duoen Dag Mossige (Ap) og Bjarne Kvadsheim (Sp), som nå krever å få mobbetall fra de private skolene i Stavanger på bordet.

Ingen oversikt

– Per i dag har kommunen altså ingen oversikt over mobbing i private skoler i kommunen. I de kommunale skolene er dette gjennombelyst, vi vet alt, mens det altså er et stort mørkt hull når det kommer til de private skolene. Vi som oppvekstpolitikere får ingen informasjon, og det er ikke bra. Jeg mener det er ansvarsfraskrivelse å ikke følge opp, sier Mossige og fortsetter:

– Rådmannen går ut ifra at de private skolene følger opp mobbearbeidet. Det holder ikke å gå ut ifra at noe blir gjort når det gjelder noe så viktig som mobbing. Elevene ved disse skolene er våre elever de også, de bor og går på skole i Stavanger, og det bør ikke være forskjell på hvordan mobbesaker håndteres med bakgrunn i om skolen er kommunal eller privat, sier Mossige til RA. 

Åpenhet også i private

Åpenhet i de private skolene har vært en viktig sak for Senterpartiets Bjarne Kvadsheim i en årrekke.

Bystyrerepresentanten, som selv er lærer, mener det er uansvarlig at kommunen ikke avkrever samme dokumentasjon fra de private skolene. 

– Jeg har lenge reagert på manglende åpenhet og innsyn i de private skolene. Når det gjelder mobbing, er det nesten ikke til å tro at kommunen ikke har oversikt over alle skolene i kommunen. Sett at det skulle oppstå en grov mobbesak ved en privat skole i Stavanger kommune, hvem har ansvaret til slutt? Dette er også våre elever, og det bør ikke være forskjell her. Kommunen bør ha innsikt og oversikt, sier Kvadsheim til RA.

Ber om initiativ

Arbeiderpartiets Mossige har nå bedt rådmannen vurdere å ta initiativ til å framskaffe informasjon om mobbing og trivsel fra private skoler etablert i Stavanger, selv om kommunen ikke har tilsynsmyndighet over de private skolene i Stavanger.

– Vi er likevel opptatt av læringsmiljøet ved disse skolene. Flertallet av barna ved privatskolene er bosatt i vår kommune, og derfor er det uansett både viktig og relevant for byens oppvekstpolitikere å få kartlagt trivselen ved byens privatskoler, sier Mossige.