Krever endring i UDI-registrering

Professor Paul Stephens protesterte fredag mot UDI og det han mener er et lite inkluderende registreringssystem.

Av: Tone Helene Oskarsen

– Når jeg går i Stavanger sentrum ser jeg en tredje verden hver dag, i et av verdens rikeste land. Det kan ikke fortsette, sier professor Paul Stephens. 

Stephens har kjempet for rumenernes rettigheter i åtte år, og ønsker en forenkling av registreringssystemet.

– Jeg ønsker et mer inkluderende system, som gjør det mulig for hjemløse og fattige rumenere å registrere seg slik at de kan få et personnummer og en jobb, sier Stephens til RA.

– UDI sier at rumenerne må registrere seg på Internett og oppgi bostedsadresse, men hvordan kan de gjøre det når de verken har bosted eller Internett, spør Stephens. 

UDI: – Brukervennlig system

Synne Kjeka Namtvedt, enhetsleder i oppholdsavdelingen i UDI, sier de ikke har fått klager på hvordan registreringen fungerer tidligere. 
– Jeg har ikke hørt denne argumentasjonen før, og vi har heller ikke fått klager angående dette, sier Kjeka Namtvedt til RA, og legger til at systemet er gjort så brukervennlig og tilgjengelig som mulig, og at det fungerer likt for alle. 
– Så langt har ikke dette vært en problemstilling, men vi jobber hele tida med å forbedre systemet, sier hun. 

Politiet: – Et fritt land

Leif Ole Topnes, leder for felles utlendings- og forvaltningsenhet i Sør-Vest politidistrikt, sier han kjenner til Stephens argument, og at han skal få lov til å demonstrere og argumentere for det han mener. 

– Norge er et fritt land, men det en må huske på når en skal demonstrere, er å søke om tillatelse på forhånd, sier Topnes. 

Stephens skryter av politiets behandling av rumenere, og Topnes sier de behandler alle folk skikkelig. 

– Det er flott at han ser det, og vi ønsker selvfølgelig å behandle alle mennesker på en god måte, sier Topnes.