Kraftig reduksjon i klimagassutslipp fra veitrafikken

Klimagassutslippene fra veitrafikken i Norge gikk ned med 900.000 tonn i 2017.

Det viser foreløpige tall fra SSB.

– Dette er gledelige nyheter. Det viser at langsiktig og målrettet arbeid med å begrense klimagassutslippene fra veitrafikken nytter, sier vegdirektør Terje Moe Gustavsen i en pressemelding fra Statens vegvesen.

LES OGSÅ: Banner skaper debatt: – Ingenting med rasisme å gjøre

Kjører lengre, slipper ut mindre

Den viktigste årsaken er redusert bruk av fossile brensler

– Tallene viser at selv om vi har hatt en økning på 0,9 prosent i samlet kjørelengde for norske personbiler fra 2016 til 2017, har klimagassutslippene fra veitrafikken gått ned fra 9,7 millioner tonn i 2016 til 8,8 millioner tonn i 2017 eller med rundt 9,6 prosent.

LES OGSÅ: Han startet anti-bomgruppen som nå har 32.000 medlemmer: – Det er tydelig at det er et folkeopprør

Klimagassutslippene i Norge totalt er redusert med rundt 1,7 prosent.

– Den viktigste årsaken er redusert bruk av fossile brensler til veitrafikk. Da blir det også spesielt viktig at biodrivstoffet er bærekraftig, sier Moe Gustavsen.

Utslipp fra forbrenning av biodrivstoff teller som null i det norske utslippsregnskapet, men den globale utslippseffekten av enkelte typer biodrivstoff vil kunne avvike fra dette, blant annet på grunn av risiko for indirekte arealbruksendringer.

I 2017 økte bruken av avansert biodrivstoff produsert av avfall og rester, som ikke er forbundet med slik risiko. Regjeringen jobber med virkemidler for å øke bruken av avansert biodrivstoff med høy klimaeffekt, og raskt redusere bruken av biodrivstoff produsert fra palmeolje.

LES OGSÅ: Mellom 600 og 800 personer demonstrerte mot bomringene

171.000 elbiler på norske veger

Utslipp fra veitrafikk går ned fordi flere velger å kjøpe el- og hybridbiler og på grunn av en økning i innblanding av biodrivstoff.

I dag kjører det rundt 171.000 elbiler på norske veier. I sist oppdaterte tall for 2018 utgjorde elbiler rundt 26 prosent av nybilsalget i Norge.

– Dette viser at vi er på rett vei mot målet om at alle nye personbiler skal være nullutslippskjøretøy i 2025, sier Moe Gustavsen.

LES OGSÅ: – Klart bom-raseriet gjør inntrykk