Park- og veisjef i Stavanger kommune, Torgeir Esig Sørensen, bekrefter at de vil anmeldele taggingen på turstien ved Håhammeren og at de vil kreve at taggeren betaler kommunens kostnader. Foto: Roy Storvik.

Kommunen vil taggingen til livs – anmelder turstihærverk

Stavanger kommune vil slå hardt ned på oppblussingen av et nytt taggermiljø, og har bestemt seg for å anmelde hærverket på den nye turstien ved Håhammaren.

Følg RA på Facebook og Twitter!

Som RA skrev onsdag har den nye turstien ved Håhammaren allerede blitt nedtagget av grafitti, før turstien offisielt er åpnet. Park- og veisjef i Stavanger kommune, Torgeir Esig Sørensen, ser med bekymring på den økende taggingen.

– De siste par årene har det vært ganske stille på den fronten, men i det siste ser vi at det er et tiltagende problem igjen. Det er tydeligvis en ny generasjon der ute som søker etter oppmerksomhet, sier Sørensen.

LES OGSÅ: Turstien er ikke åpnet – allerede nedtagget

Kan koste kommunen flere hundre tusen

Derfor har kommunen nå bestemt seg for å gå til det skrittet at de politianmelder hærverket av den nye turstien.

– Etter at kommunen ble gjort oppmerksom på hærverket har vi gjort en befaring på stedet og bestilt vasking. Under befaringen ble det funnet spraybokser som vi vil levere til politiet, og vi har tatt bilder av stedet og vil legge ved den dokumentasjonen som er nødvendig, sier Sørensen.

Park- og veissjefen sier at kommunen vil anmelde gjerningsmannen for tagging på offentlig areal, og kreve å få kostnadene sine dekket.

– Vaskingen er estimert til 100.000 kroner ekskludert merverdiavgift. Dessverre ser det ikke så lovende ut med tanke på at vi skal få vekk all taggingen, så det kan hende at vi må sandblåse etterpå, som medfører større kostnader, sier Sørensen.

Etterforsker Ketil Tjørhom på politistasjonen i Stavanger sier at de vil se på saken da anmeldelsen foreligger.

– På generelt grunnlag prøver vi å gjøre noe med alle sakene vi får inn. Men det avhenger av hvilke spor vi har å gå etter, og de ressursene vi har tilgjengelig, sier Tjørhom som sier at de ikke har merket seg noe oppsving i anmeldelser av tagging.

LES OGSÅ: Huseierne får taggeregningen

– Fjern det så fort som mulig

Park- og veisjefen kan på sin side melde at de nye benkene kommunen satte ut i Bjergsted også har blitt tagget ned.

– Det vi kan gjøre er å politianmelde de som tagger, da de elsker å sette signaturen sin på det de gjør. Så får det være opp til politiet å forfølge sakene, sier Sørensen.

Han forteller at de også kan sette inn spesielle stoffer i veggene, slik at grafittien ikke henger så godt på og at de har som regel å fjerne grafittien så fort som mulig innen 24 timer.

– Ved å fjerne grafittien så fort som mulig fjerner vi den oppmerksomheten som de søker, og vi råder også gårdeiere og andre som får sine bygg tagget ned at de fjerner grafittien så raskt som mulig, forteller Sørensen.

LES OGSÅ: Kari Mills hus nedtagget igjen: – Ønsker bare å leve i fred

– Må tas alvorlig

Frp-politiker Leif Arne Moi Nilsen er glad hvis han slipper å koble inn privatetterforsker igjen. Forrige gang Stavanger opplevde en oppblussing av taggere, gikk Frps Leif Arne Moi Nilsen personlig til anskaffelse av privatetterforsker for å komme til bunns i hvem som drev på med taggingen.

– Jeg håper at politiet nå tar det alvorlig, slik at vi ikke får en ny gjeng som får lov til å tagge ned den vakre byen vår. Stavanger kan ikke ble seende ut som Harlem, sier Moi Nilsen.

Selv sier Frp-politikeren at han har fått flere telefoner om tagging i det siste, og håper foreldrene er sitt ansvar bevist.

– Vi har vært skånt for dette i mange år, men det eneste som nytter for å få bukt med taggingen nå er å få fatt på de som gjør det. Det er svært få som signerer forbrytelsen sin, og hvis de blir tatt er det ikke de selv som er ansvarlige. Det er foreldrene som eventuelt må betale, sier Moi Nilsen.

LES OGSÅ: Vil privatetterforske «Sado»