Jone Halvorsen i natur og idrett var godt fornøyd med hvordan kommunen løste flomproblematikken. Foto: Lasse Hansen

Kommunen: – Over all forventning

Klokken 10.30 var toppen nådd, og både beredskapssjefen og natur og idrett var godt fornøyd med hvordan arbeidet med de store vannmengdene gikk torsdag formiddag.

– Nå er toppen nådd, og vannet er på vei ned igjen, sier Jone Halvorsen i natur og idrett like før klokken 10.30 torsdag formiddag.

Han anslår at vannet har kommet seg cirka 16 centimeter over kaikanten, og ikke nådd 21 som prognosene først tilsa. 

– Vi var rimelig spente på hvordan det kom til å gå i dag, men jeg vil si det har gått over all forventning, sier Jone Halvorsen i natur og idrett. 

25 mann på plass

Kommunen stilte mannssterke for å holde vannet unna, og rundt 25 mann fra natur og idrett, vann- og avløp og park og vei var til stede. 

– Vi ble bedt om å omprioritere for å forsikre oss om at vi hadde nok folk på plass, sier Halvorsen.

Det nye utstyret fra Brisk Safety, en slags plastpølse som fungerer som barriere, ble for første gang testet i Stavanger, og Halvorsen synes pølsa var en veldig god løsning.

– Den er lett å arbeide med - selv med få folk på jobb. Om kommunen ønsker å investere i en slik flomsperre er jo et kostnadsspørsmål, men jeg er veldig fornøyd med hvordan vi fikk det til i dag, sier Halvorsen. 

– Dessuten er det greit at det ikke ble helt krisestemning i dag, i og med at det var første gang vi testet sperren, legger han til. 

Godt samarbeid

Beredskapssjef i Stavanger kommune, Torstein Nielsen, er også godt fornøyd med hvordan dagen ble løst.

– Det var et veldig godt samarbeid mellom de ulike instansene, og det gode samspillet gjorde at alt fløt godt, sier Nielsen. 

I likhet med Halvorsen synes også Nielsen at dagens vannutfordring var en god måte å teste nytt flomvern på, og han tror det vil kunne være et effektivt redskap i fremtiden. 

– Vannstanden har nok vært litt lavere enn beregnet, og i tillegg slapp vi den verste nordavinden. Situasjonen har heldigvis vært lettere å håndtere enn vi har tatt høyde for, sier beredskapssjefen til RA. 

– Vi skal være godt fornøyde med dagen. En sånn situasjon kan lett komme ut av kontroll og bli hausset opp. Nå går alt bra, og tilskuerne begynner i tillegg å bevege seg hjemover igjen, sier Nielsen. 

Brannvesenet på plass

Brigadesjef Frode Johansen i Brannvesenet i Sør-Rogaland var også til stede i Vågen. Mest for å sjekke om alt gikk fint, men også for å bistå dersom det var behov.

– Kommunen har god beredskap i dag, og de er på jobb for å sørge for at vi ikke trenger å gjøre noe, spøker Johansen.

– Så langt ser det ut som om de har kontroll, men skjer det plutselig noe akutt stiller vi selvfølgelig opp, sier Johansen.