Kommentar: Sovjetet Stavanger

KOMMENTAR: Når Stavanger Forum AS vakler på konkursens rand og får kriselån på kriselån av sin største eier – Stavanger kommune – snus Stavanger-politikken på hodet, skriver Bjørn G. Sæbø i denne kommentaren fra bystyret.

I sin tid ble Stavanger Høyre omtalt som «Høyre-kommunister» av østlandske Høyre-politikere som var lei av tilstandene i Lykkeland. Når Stavanger Forum AS vakler på konkursens rand og får kriselån på kriselån av sin største eier – Stavanger kommune – snus Stavanger-politikken på hodet. Der Høyre i mandagens bystyremøte talte varmt for 15 nye millioner i kommunale kriselån på toppen av fjorårets 15 millioner for at det offentlige skal drive på med arrangementer, roper de røde partiene på markedet.

«Det er bare i sovjetstater det er en kommunal oppgave å drive et kongressenter. Disse oppgavene bør drives av private», sa ordførerkandidat Eirik Faret Sakariassen, for anledningen på vegne av SV-liberalistene. «Stavanger Forum er ett av grunnlagene for å kalle oss energihovedstaden. Alt dette betyr arbeidsplasser», understreket Christine Sagen Helgø, ordfører som representerer Kommunist-Høyre.

Hvordan et kongressområde på til sammen 2 milliarder kroner skal drives, handler på mange måter om Stavangers oljehistorie. Fram til oljesmellen i 2014 duppet Stavanger Forum AS opp og ned i takt med oljemessene, men etter nedturen har de røde tallene vist seg selv i ONS-år. Grunnlaget var den nå 50 år gamle Siddishallen og et klassisk stavangersk samarbeid mellom kommunen og ikke minst skipsreder Torolf Smedvig. Den stavangerske definisjonen av offentlig-privat-samarbeid sees på kongressområdet. Lengst vest ligger et privateid hotell, en privateid ishockeyarena, noen kommunale ishaller, en kommunal utstillingshall og enda et hotell og lokalene til IMI.


Alle som har vært borti et hvilket som helst aksjeselskap ser at Stavanger Forum AS ikke er levedyktig slik situasjonen er i dag. Et aksjeselskap som kommer til eierne sine og ber om penger til stadighet, må enten være en fotballklubb eller et kommunalt prestisjeprosjekt. De av oss som har sittet i styremøter og presentert røde tall – dette kan jeg mye om – vet at «prognoser» basert på luft ikke står til troende hos et styre som er pålagt gjennom aksjeloven å opptre ansvarlig. Stavanger Forums trossetning er at kongressområdet er unikt i norsk sammenheng, genererer store inntekter til hoteller og reiseliv i hele regionen – og ikke minst at AS-et er med på å kjempe om arrangementer på over 1 milliard kroner fram til 2033 (!). Et så flott kongressenter skulle selvsagt ha gått i pluss.


Poenget er at Stavanger Forum – som altså ikke er en fotballklubb – ikke lar seg drive som et ordinært aksjeselskap. I hvert fall ikke i en så liten by som Stavanger, som er i direkte konkurranse med litt større Aberdeen i det samme kongressmarkedet. Hos Stavangers skotske nabo er det nettopp kommunen som eier Aberdeen Exhibition and Conference Centre (AECC) – ut fra mange av de samme argumentene som i Stavanger. Og i likhet med Aberdeen i nordøst har Stavanger i sørvest et behov for å beholde statusen som energiby- og aller helst energihovedstad.

Stavanger kommunes milliardinvesteringer, historien og framtiden har skapt et Stavanger Forum AS som er «too big to fail». Etter en eventuell konkurs vil det uansett ligge et momskrav på bordet med staten som prioritert kreditor, de kommunale investeringene vil uansett være gjort og hensynet til ansatte må ivaretas. En konkurs kan være en grei om enn aldri så ubehagelig måte å rydde opp i et privateid selskap uten at private eiere dras med i et dragsug.


Stavanger Forum AS viser til de grader at et offentlig eid aksjeselskap ikke følger den samme tyngdeloven som de privateide. Det er ingen av eierne – representert ved bystyret – som ligger kaldsvettende ved tanke på Stavanger Forums framtid. Verken Høyre-kommunistene eller SV-liberalistene bøyer hodene sine i skam over at det offentlig eide kongresselskapet har drevet så dårlig de siste årene. 15 millioner kroner her og 15 millioner kroner der er så mye at det følger krav med både omorganisering og gjennomgang med pengene, men Stavanger Forum AS er blitt en uhåndterlig størrelse. For venstresiden burde offentlig drift av arrangementer vært en god sak, og for høyresiden burde salg av aksjer til private krefter vært en god sak. Saken er at Stavanger Forum AS ikke er en god sak i det hele tatt, verken for de rødblå eller blårød i bystyret.