Køkaos på motorveien

Sørgående løp i Auglendshøyden tunnel er stengt på grunn av vedlikehold. Det fører til lange køer på motorveien.

Fredag 19. juni gjennomførte Statens vegvesen en av de største trafikkomleggingene i Stavanger. De stengte sørgående løp i Auglendshøyden tunnel, og all trafikk må nå gå i nordgående felt gjennom hele sommeren. 

– Grunnen til at vi gjør dette er fordi vi må skifte takplatene i tunnelen. Platene er såpass farlige at vi ikke kan la det være sånn. Det har heldigvis gått bra til nå og ikke skjedd noen alvorlige ulykker, men vi tar ikke sjansen, har prosjektleder Kari Smådal Turøy sagt til RA.

LES OGSÅ: Arbeidet med sykkeltunnelen starter straks

Statens vegvesen og Smådal Turøy fryktet på forhånd at det kunne bli trafikkaos som følge av stengingen, noe de hadde rett i. De oppfordrer de som kan å la bilen stå hjemme, ta sykkelen fatt eller finne omkjøringer. 

– På denne strekningen kjøres det 60.000 biler i årsdøgnstrafikk, og det er veldig mye. Et løp med et felt i hver retning kommer ikke til å klare å svelge unna den mengden, sier Smådal Turøy. Hun mener de fire feltene som er der til vanlig heller ikke klarer det.