Klimaløsninger er menneskeskapte

DEBATT: Klimaforandringene er menneskeskapte. Det er også klimaløsningene.

Av Jan Erik Søndeland, Mette Vabø og Kjartan A. Lunde, Stavanger Venstre 

Og politikken har begynt å virke. Derfor våger vi å tenke positivt om framtida.

Klimaendringene er vår tids største utfordring. Vi begynner nå å se en økende grad av ekstremvær verden over, nøyaktig slik FNs klimapanel gang etter gang har advart oss mot. Nå i sommer, også med nye varmerekoder over hele Norge.

Dette må vi ta på den dypeste alvor. Dette var bakteppet for at vi i Venstre gikk helhjertet inn for at Stavanger skulle gjøre sin jobb, og kutte minst 80 prosent av våre lokale utslipp innen 2030. Det handler om fremtiden til kloden vår. Derfor må alle gjøre det vi kan. Tiden for pekelek til et annen fylke eller et annet land, er forbi.

Heldigvis, vi mennesker har kraften i oss til å klare å snu. Vi kan endre måten vi gjør ting på. Slutte med det som forurenser, utvikle nye løsninger, skape den endringen som må til. Dette begynner for alvor å skje rundt oss nå, også i vår egen by, og egen region!

7 grunner til at vi i Venstre våger å være optimistiske:

1. Fordi overgangen til klimavennlige transportløsninger er i gang. Bymiljøpakken har gjort at rekordmange nå reiser med buss og sykler på Nord-Jæren. Aldri har vi hatt et bedre busstilbud og aldri har vi hatt flere gode sykkelveier. Og dette kommer til å bli stadig bedre i årene fremover. Luften blir renere, folkehelsen går opp, køene går ned og utslippene kuttes.
Elbilen har vist seg som et godt alternativ til fossilbilen. I mars oppnådde vi en historisk milepæl, når mer enn halvparten av nybilsalget nå var elbiler (58,4 prosent). Venstre vil derfor holde fast på den politikken som fungerer og som får folk over fra fossil til elbil. Elbilpolitikken i Norge har vært en stor suksess.
Skipsfarten blir grønnere. Over hele landet tas det i bruk stadig flere elektriske ferjer og hurtigbåter. Det bygges landstrøm-anlegg. Nå mangler bare et landstrøm-anlegg for cruise i Stavanger, så ligger vi i front her også. Venstre kommer til å presse på for at dette kommer på plass snarest mulig!

2. Fordi staten, fylkeskommuner og kommuner kjøper miljøvennlig. Det offentlige bruker mye penger på å kjøpe varer og tjenester; skolebygg, busser, utstyr til sykehus, barnehager og rådhus. Venstre er opptatt av å bruke denne typen innkjøp til å kutte utslipp og løse klimaproblemet, og regjeringen har fått på plass regler for dette. Det har enorm effekt. Venstre vil fortsette å gå inn for at fylkeskommunen skal velge elektriske hurtigbåter og elbusser, foran de forurensende gammeldagse alternativene på diesel. Det koster av og til noen kroner ekstra, men den prioriteringen vil Venstre ta.

3. Fordi næringslivet er motivert. 15 næringer har laget veikart for grønn konkurransekraft. I disse veikartene viser de hvordan de kan endre sin virksomhet, samtidig som de fortsatt tjener penger - og reduserer sine klimagassutslipp. De er motivert for en omstilling, og ser muligheter i tiden vi har foran oss. Ett eksempel er Asko. De frakter mat til butikker i hele Norge. Transportsektoren er ansvarlig for det største klimagassutslippet i Norge. Asko var første ute med elektriske lastebiler, nå går de foran igjen og tester ut lastebiler som drives av hydrogen. Slik viser de at en utslippsfri fremtid er innenfor rekkevidde.
Asko får støtte fra Enova til sine hydrogenbiler. Som Venstre-politikere er vi stolte over at Enova er blitt et kraftig verktøy for å skape det grønne skiftet. Venstre kommer til å fortsette å bidra til at næringslivet får drahjelp inn i den grønne framtida.

4. Fordi forbrukere har stor makt. Når vi som forbrukere kjøper varer som er klimavennlige, får næringslivet en svært god grunn for å tilby mer klimavennlige varer og tjenester. Når vi bruker vår forbrukermakt, og sier tydelig fra om at vi ønsker klær, mat, mobiltelefoner og alt annet vi kjøper, skal produseres med mindre utslipp, skaper vi endring. Når tusenvis av ungdommer trosser fraværsregler, og sier de ønsker endring, ligger det mye makt i dette. Vi politikere ønsker også endring. Derfor bruker vi også vår makt til å stille krav til næringslivet, ja, til alle bransjer. CO2-avgiften er nå på plass. Ved å gjøre det dyrere å forurense, bringer vi fram klimavennlige løsninger.
Venstre vil fortsette å gjøre det enklere å velge grønt, både for bedrifter og forbrukere.

5. Fordi forskning, utdanning og ny teknologi skaper nye løsninger. Nye løsninger bringer verden videre. De blir skapt gjennom målrettet forskning, testing, prøving og feiling. Venstre er pådriver for at bedrifter og forskningsmiljø skal utvikle nye, klimavennlige løsninger. Dagens regjering bruker mer penger enn noen gang på forskning og utvikling av nye løsninger i Norge. Det gir resultater.
Når verdens kloke hoder blir satt til å skape nye løsninger, som også reduserer klimagassutslipp, skapes endring. Da klarer vi å erstatte forurensende energikilder med klimavennlige. Widerøe forventer nå at de skal erstatte sine fly med elfly i 2030. Om 11 år. I Stavanger leder vi an utviklingen på elfly, og vår egen lufthavn har sagt de skal være klare allerede til 2022. Det gir virkelig grunn til optimisme.

6. Fordi regjeringen har tydelige klimamål. Noen sier at klimamålene bare er tomme tall, at det ikke betyr noe. Det stemmer ikke. Venstre i regjering har også innført en ny klimalov som setter krav til 40 prosent kutt innen 2030, og 80 prosent kutt innen 2050. Loven krever også at alle regjeringer må rapportere årlig på fremdrift. Disse målene blir dermed styrende for utviklingen av Norge. I dagens regjering jobber Venstre jobber hver eneste uke, hele året, for å nå disse målene. Klimamålene er en forpliktelse. De hjelper oss å få gjennomslag for enda mer offensive klimatiltak. Som skaper et grønnere samfunn, en mer balansert klode, og med renere luft, for meg og deg.

7. Fordi klimaløsninger skapes, og gir nye muligheter. Klimaendringene er menneskeskapt, men det er klimaløsninger også. Solkraft, offshore vindkraft og elbiler kan nå konkurrere med forurensende energikilder. Elfly kan betjene kortbanenettet allerede om ti år. Menneskene skaper nå klimaløsninger. Å skape klimaløsninger gir muligheter. Å skape klimaløsninger, betyr ikke å slutte å leve våre liv, men å gjøre ting på en ny måte. Vi har tro på at vi kan få dette til. Vi arbeider med det hver eneste dag. Det er ikke enkelt og rett frem. Men vi tror på at klimaløsninger er menneskeskapte.